Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
220/20-230
Print Mail TW FB WA

Detail objednávky č. 220/20-230

Dátum vyhotovenia objednávky
07.07.2020
Dátum zverejnenia objednávky
20.07.2020
Popis objednaného plnenia
Vypracovanie návrhu zmluvy pre zákazku s názvom "Služby podpory prevádzky a rozvoja diela Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov".
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
2136.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou
DOH-3-18/2020-400

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
Šišmič,advokátska kancelária,s.r.o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Gorkého 5,811 01 Bratislava
IČO
52 445 666

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Marek Hargaš
Funkcia
generálny tajomník

/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 220/20-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order