Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
9/2019-230

Detail objednávky č. 9/2019-230

Dátum vyhotovenia objednávky
1/14/19
Popis objednaného plnenia
Predplatné online denníka - Hospodárske noviny
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
100.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
MAFRA Slovakia, a. s.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO
31333524

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Alena Klincová
Funkcia
poverený zamestnanec
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 9/2019-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order