Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
12/2019-230

Detail objednávky č. 12/2019-230

Dátum vyhotovenia objednávky
14.01.2019
Dátum zverejnenia objednávky
17.01.2019
Popis objednaného plnenia
Oprava EPS – výmena nefunkčného automatického hlásiča, číslo miestnosti 122, v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
150.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou
Test nevyhnutnosti

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
ExNet, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Vígľašská 8, 851 07 Bratislava
IČO
44821743

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Alena Klincová
Funkcia
poverený zamestnanec
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 12/2019-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order