Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
597/2018-230

Detail objednávky č. 597/2018-230

Dátum vyhotovenia objednávky
12/19/18
Popis objednaného plnenia
Cyklický ročný servis vstupných dverí Tormax
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
110.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
EMOS Alumatic, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Považské podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica
IČO
31644715

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Dagmar Lamyová
Funkcia
riaditeľka
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 597/2018-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order