Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
17/2019-16000

Detail objednávky č. 17/2019-16000

Dátum vyhotovenia objednávky
25.02.2019
Dátum zverejnenia objednávky
14.03.2019
Popis objednaného plnenia
doprava na Voľby prezidenta 2019, BB-RS
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
790.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
BUSTRANS JM, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Ku Strelnici 1/528, 976 11 Selce
IČO
36633348

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Anna Pecníková
Funkcia
vedúci odboru VS
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 17/2019-16000 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order