Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
66/2018-13000

Detail objednávky č. 66/2018-13000

Dátum vyhotovenia objednávky
12/19/18
Popis objednaného plnenia
Nákup spotrebného materiálu na údržbu budovy
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
50.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
SEKO Trenčín s.r.o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Hollého 928, 911 05 Trenčín
IČO
36314323

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Pavol Arpáš
Funkcia
riaditeľ
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 66/2018-13000 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order