Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
1/2019-16000

Detail objednávky č. 1/2019-16000

Dátum vyhotovenia objednávky
1/3/19
Popis objednaného plnenia
diaľničné známky 7 ks na AUS
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
350.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
SLOVNAFT, a.s.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO
31322832

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Anna Pecníková
Funkcia
vedúci odboru VS
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 1/2019-16000 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order