Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
3/2019-230

Detail objednávky č. 3/2019-230

Dátum vyhotovenia objednávky
1/4/19
Popis objednaného plnenia
Nástenky korkové, ceruzky
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
70.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
LAMITEC, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO
35710691

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Alena Klincová
Funkcia
poverený zamestnanec
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 3/2019-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order