Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
249/21-230
Print Mail TW FB WA

Detail objednávky č. 249/21-230

Dátum vyhotovenia objednávky
02.09.2021
Dátum zverejnenia objednávky
08.09.2021
Popis objednaného plnenia
Vypracovanie návrhu zmluvy k nadlimitnej zákazke podľa zákona o VO, ktorej predmetom bude poskytnutie telekomunikačných služieb
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
1800.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou
ZML-2-29/2021-400

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
Mgr. Róbert Kuka
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Šustekova 23 851 04 Bratislava
IČO
51 168 456

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Marek Hargaš
Funkcia
generálny tajomník

/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 249/21-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order