Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
116/2019-230

Detail objednávky č. 116/2019-230

Dátum vyhotovenia objednávky
11.03.2019
Dátum zverejnenia objednávky
03.04.2019
Popis objednaného plnenia
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
21.0
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
Martinus, s r. o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO
45503249

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Alena Klincová
Funkcia
poverený zamestnanec
/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 116/2019-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order