Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
143/20-230
Print Mail TW FB WA

Detail objednávky č. 143/20-230

Dátum vyhotovenia objednávky
29.04.2020
Dátum zverejnenia objednávky
12.05.2020
Popis objednaného plnenia
Kontrola zmluvy o budúcej zmluve o podnájme nebytových priestorov a Zmluvy o podnájme nebytových priestorov pre budovy Westend Plazza, súp. č. 6352, Lamačská cesta, Bratislava
Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
1281.6
Identifikacácia zmluvy, ktorá súvisí s objednávkou
DOH-3-18/2020-400

Údaje o dodávateľovi resp. zhotoviteľovi

Meno a priezvisko resp. obchodný názov
Šišmič, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu resp. sídla
Gorkého 5, 81101 Bratislava
IČO
52445666

Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala

Meno a priezvisko
Marek Hargaš
Funkcia
generálny tajomník

/wps/portal/ext/aboutus/economy/order 143/20-230 Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8QJ482 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /Order