Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Objednávky ŠÚ SR zoznam

Objednávky

Záznamov na stranu
Číslo objednávky Dátum vyhotovenia objednávky Dátum zverejnenia objednávky Popis objednaného plnenia Celková odhadovaná hodnota v eurách s DPH
221/2019-230 5/14/19 5/28/19 Servisné služby HW a SW podpory HewlettPackard v dátových centrách ŠÚ SR. 10800.0
19/2019-13000 5/14/19 5/20/19 Nákup elektrickej kosačky 100.0
18200-0001/2019 5/14/19 5/27/19 Výmena oleja a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle KIA C´eed KE 163 HJ . 160.0
27/2019-12000 5/13/19 6/12/19 preprava PC - voľby do EP 643.2
220/2019-230 5/13/19 5/17/19 Meranie spotreby paliva služobného motorového vozidla 450.0
219/2019-230 5/13/19 5/17/19 Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom dvojice pracovníkov ZSD, a. s., z dôvodu zabezpečenia nepretržitej dodávky elektrickej energie počas spracovania výsledkov volieb do EP 1502.0
218/2019-230 5/13/19 5/17/19 Pevné disky, monitory 393.0
217/2019-230 5/10/19 5/17/19 Spiatočná letenka 765.0
216/2019-230 5/10/19 5/17/19 Spiatočná letenka 765.0
215/2019-230 5/10/19 5/17/19 Spiatočná letenka 765.0
50/2019-16000 5/9/19 5/15/19 stravné poukážky na Voľby do EP 870.0
214/2019-230 5/9/19 5/17/19 Spiatočná letenka 611.0
213/2019-230 5/9/19 5/17/19 Spiatočná letenka 390.0
212/2019-230 5/9/19 5/17/19 Spiatočná letenka 477.0
211/2019-230 5/7/19 5/16/19 Kúpa a montáž autofólií na služobné vozidlo 230.0
210/2019-230 5/7/19 5/16/19 Posilnenie služby o jedného pracovníka počas spracovania výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v dňoch 25. – 26. 05. 2019 Hanulova 5/c 113.18
209/2019-230 5/7/19 5/16/19 Posilnenie služby o jedného pracovníka počas spracovania výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v dňoch 25. – 26. 05. 2019 Miletičova 3 437.16
208/2019-230 5/7/19 5/16/19 Spiatočná letenka 417.5
207/2019-230 5/7/19 5/16/19 Montáž svetiel zvláštnych výstražných znamení na služobné vozidlo 420.0
206/2019-230 5/7/19 5/16/19 Kúpa zvláštneho výstražného zariadenia – siréna, maják modrej farby 1412.0
205/2019-230 5/7/19 5/16/19 Mandátne certifikáty/MQC a Kvalifikované elektronické pečate/QES 1114.08
49/2019-16000 5/6/19 7/9/19 zájazd do Budapešti 4000.0
48/2019-16000 5/6/19 5/15/19 doprava na Voľby do EP BB - BR 250.0
47/2019-16000 5/6/19 5/15/19 doprava na Voľby do EP BB - ZV 360.0
46/2019-16000 5/6/19 5/15/19 doprava na Voľby do EP BB - VK 610.0
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/economy/orders Objednávky ŠÚ SR zoznam Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872AT0 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_economy /insidepage about us