Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kvalita štatistík
Print Mail PDF TW FB WA

Kvalita štatistík

Posledná aktualizácia: 03.05.2021 | Počet zobrazení: 88819

Poslaním Eurostatu je poskytovať kvalitné štatistické údaje a informácie o Európskej únii. Kvalita sa v oficiálnej štatistike zameriava na všetky dôležité oblasti od inštitucionálneho prostredia, v ktorom fungujú štatistické úrady, cez tvorbu štatistických procesov až po výstupy oficiálnej štatistiky.

Oficiálna európska štatistika sa riadi princípmi zahrnutými v Kódexe postupov pre európsku štatistiku (pdf - 540 kB), prijatím ktorého sa Eurostat a štatistické orgány členských štátov zaviazali, že budú uplatňovať vysokú kvalitu štatistík. Tieto princípy sa vzťahujú okrem iného na odbornú nezávislosť, ochranu dôvernosti, dôveryhodnosti výstupov, ich relevantnosť, presnosť a spoľahlivosť, včasnosť, časovú presnosť, koherentnosť a porovnateľnosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť.

Eurostat, národné štatistické inštitúcie a ďalšie vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa zaväzujú dodržiavať kvalitu, pričom tento záväzok jasne vyjadrili vo Vyhlásení o kvalite Európskeho štatistického systému, ktoré je uvedené v preambule Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Viac informácií o implementácii Kódexu postupov v podmienkach ŠÚ SR.


/wps/portal/ext/aboutus/ess/ess.quality Kvalita štatistík Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3IT3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Kvalita štatistík