Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 14.01.2019

 

Radca, oddelenie štatistiky služieb, odbor štatistiky peňažníctva, poisťovníctva a služieb, pracovisko ŠÚ SR v Bratislave (prihlasovanie do 22.1.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/230 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení štatistiky služieb, odbor štatistiky peňažníctva, poisťovníctva a služieb, Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u Mgr. Petry Krchňavej, tel. 02/50236208, resp. u Ing. Aleny Štefančíkovej, tel. 02/69250300.

Radca, oddelenie produkčných štatistík, odbor štatistiky obchodu, pracovisko ŠÚ SR v Bratislave (prihlasovanie do 22.1.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/227 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení produkčných štatistík, odbor štatistiky obchodu, Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u Mgr. Petry Krchňavej, tel. 02/50236208, resp. u Ing. Anny Hlavenkovej, tel. 02/69250330.

Odborný radca, oddelenie spracovania terénnych zisťovaní, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 18.1.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/136 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca, v oddelení spracovania terénnych zisťovaní, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u Mgr. Petry Krchňavej, tel. +421250236208, resp. u RNDr. Vladimíra Trebichavského, tel. +42148/4323217.

Radca, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Košiciach, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 18.1.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/142 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Košiciach, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u Mgr. Petry Krchňavej, tel. +421250236208, resp. u Ing. Evy Modrákovej, tel. +42155/6410239.

Radca, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trenčíne, kontaktné miesto Považská Bystrica, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 18.1.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/134 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trenčíne, kontaktné miesto Považská Bystrica, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u Mgr. Petry Krchňavej, tel. +421250236208, resp. u Ing. Zuzany Kolárovcovej, tel. +42132/7460292.

Radca, oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Žiline, kontaktné miesto Dolný Kubín, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 18.1.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/130 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Žiline, kontaktné miesto Dolný Kubín, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u Mgr. Petry Krchňavej, tel. +421250236208, resp. u Ing. Aleny Babíkovej, tel. +42141/5113210.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba