Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 16.09.2019

Štátny radca - sekcia podnikových štatistík (prihlasovanie do 18.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5616 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore prierezových štatistík, sekcia podnikových štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, 02/50236549, resp. RNDr. Edity Novotnej, 02/50236314.

Radca - oddelenie produkčných štatistík, pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave (prihlasovanie do 20.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5672 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení produkčných štatistík, odbor štatistiky obchodu, pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u Ing. Anny Hlavenkovej, tel. 02/69250330.

Radca - sekcia všeobecnej metodiky a registrov (prihlasovanie do 20.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5673 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v odbore koordinácie štatistických zisťovaní, sekcia všeobecnej metodiky a registrov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u Ing. Sylvia Jenovčíková, tel. +421250236229.

Štátny radca - pracovisko Štatistického úradu SR v Trnave (prihlasovanie do 24.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5709 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení informatiky, registrov a informačných služieb , pracovisko ŠÚ SR v Trnave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u riaditeľa odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, Ing. Aleny Vadovičovej, tel. +421335566231.

Odborný radca - pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove (prihlasovanie do 24.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5714 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca, v odbore informatiky, registrov a informačných služieb, pracovisko ŠÚ SR v Prešove, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej tel. č. +421250236218, resp. u Ing. Boženy Vrabľovej, tel. č. +421517735222.

Odborný radca - pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove (prihlasovanie do 24.9.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/5717 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii odborný radca, v odbore informatiky, registrov a informačných služieb, pracovisko ŠÚ SR v Prešove, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej tel. č. +421250236218, resp. u Ing. Boženy Vrabľovej, tel. č. +421517735222.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba