Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 19.02.2020

Štátny radca - odbor štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie (prihlasovanie do 25.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/616 na obsadenie 1 štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u riaditeľa odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, Mgr. Róberta Vlačuhu, tel. +4212502362090.

Štátny radca - odbor štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie (prihlasovanie do 25.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/618 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u riaditeľa odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, Mgr. Róberta Vlačuhu, tel. +421250236209.

Radca - oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trenčíne, kontaktné miesto Považská Bystrica (prihlasovanie do 25.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/620 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trenčíne, kontaktné miesto Považská Bystrica, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Ing. Zuzany Kolárovcovej, tel. +421327460292.

Samostatný radca - oddelenie štatistiky obchodu, Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave (prihlasovanie do 25.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/622 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii samostatný radca, v oddelení štatistiky obchodu, odbor štatistiky obchodu, Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236218, resp. u Ing. Anny Hlavenkovej, tel. 02/69250330.

Štátny radca - odbor štatistiky priemyslu, sekcia podnikových štatistík (prihlasovanie do 26.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/624 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky priemyslu, sekcia podnikových štatistík, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, 02/50236218, resp. Ing. Romana Töröka, 02/50236310.

Štátny radca - vedúci oddelenia, oddelenie softvérového programovania, sekcia informačných systémov (prihlasovanie do 26.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/635 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca – vedúci oddelenia, v oddelení softvérového programovania, odbor architektúry a programovania, sekcia informačných systémov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. u Ing. Pavla Vadoviča, tel. +421 250236375.

Štátny radca - oddelenie súborných publikácií a regionálnej štatistiky, sekcia poskytovania štatistických produktov a služieb (prihlasovanie do 27.2.2020)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2020/642 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení súborných publikácií a regionálnej štatistika, v odbore súborných publikácií a prezentačných technológií, sekcia poskytovania štatistických produktov a služieb, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup , ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236218, resp. Gabriely Haasovej, tel. +4212502 36 320.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba