Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Voľné miesta - štátna služba

Voľné miesta - štátna služba

Posledná aktualizácia: 23.04.2019

 

Štátny radca - oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 23.4.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2510 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Trenčíne, kontaktné miesto Prievidza, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u Ing. Zuzany Kolárovcovej, tel. +421327460292.

Štátny radca - odbor štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie (prihlasovanie do 23.4.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2548 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v odbore štatistiky životnej úrovne obyvateľstva, sekcia sociálnych štatistík a demografie, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u riaditeľa odboru, v ktorom sa miesta obsadzujú, Mgr. Róberta Vlačuhu, tel. +4212502362090.

Štátny radca - oddelenie metodiky, registrov a klasifikácií, sekcia všeobecnej metodiky a registrov (prihlasovanie do 25.4.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2600 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení metodiky registrov a klasifikácií, odbor registrov a klasifikácií, sekcia všeobecnej metodiky a registrov, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +421250236549, resp. u Ing. Andreja Ferika, tel. +421250236427.

Štátny radca - oddelenie personalistiky a odmeňovania, osobný úrad (prihlasovanie do 3.5.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2708 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii štátny radca, v oddelení personalistiky a odmeňovania, v osobnom úrade, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u Mgr. Moniky Bartovičovej, MBA, tel. 02/50236326.

Radca - oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Žiline, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 3.5.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2713 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Žiline, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. 02/50236549, resp. u Ing. Aleny Babíkovej, tel. 041/5113210.

Radca - oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Nitre, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 3.5.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2746 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Nitre, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby, ďalšie informácie získate u PhDr. Petry Krchňavej, tel. 02/50236549 a Ing. Veroniky Kamenickej, tel. 037/7752263.

Radca - oddelenie zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici (prihlasovanie do 3.5.2019)

  • Štatistický úrad SR oznamuje, že na portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList uverejnil výberové konanie č. VK/2019/2751 na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii radca, v oddelení zberu údajov z terénnych zisťovaní v Bratislave, odbor štatistiky terénnych zisťovaní, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, kde sú uvedené bližšie údaje o výberovom konaní a postup, ako sa do výberového konania prihlásiť. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež u PhDr. Dalmy Godovej, tel. +4212/50236549, resp. u RNDr. Vladimíra Trebichavského, tel. +42148/4323217.


/wps/portal/ext/aboutus/jobs Voľné miesta - štátna služba Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720L1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Voľné miesta - štátna služba