Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Materiály na pripomienkové konanie

Materiály na pripomienkové konanie

Posledná aktualizácia: 03.09.2019 | Počet zobrazení: 30845

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Pripomienkovanie: 03.09.2019 - 17.09.2019

Číslo:  PI/2019/258


Prebiehajúce konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Žiadne


Ukončené konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Materiál:  Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.
Doba trvania konzultácií: Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľských subjektov neprejavil záujem konzultovať predmetný materiál, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/174

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Doba trvania konzultácií: Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľských subjektov neprejavil záujem konzultovať predmetný materiál, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/112


Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Doba trvania konzultácií: 09.06. - 07.07.2017
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/125

 

Materiál: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov
Doba trvania konzultácií: 15.06.2016 - 27.06.2016
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/84
Viac informácií: Informácia k stretnutiu naplánovanému na 27.06.2016 (pdf - 136 kB)

Archív:

1. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 480 kB) 210-0028/2008 18.09.2008 08.10.2008 jana.gogova@statistics.sk

 

2. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 619 kB) 210-0025/2008 18.08.2007 10.09.2008 elena.kniezova@statistics.sk

 

3. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedníčke Štatistického úradu

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  58 kB) 803-0340/2008 16.06.2008 30.06.2008 jana.hankerova@statistics.sk

 

4. Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov, a bytov v roku 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  83 kB) 600-0009/2008 11.02.2008 29.02.2008 marian.horecky@statistics.sk

 

5. Predbežná informácia K návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

  1. Podnet na vypracovanie a predloženie návrhu právneho predpisu:Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
  2. Dátum schválenie legislatívneho zámeru vládou SR: 3. októbra 2007
  3. Legislatívny zámer bol uverejnený: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/C78EB4D31EC11D5FC12573 62003EFE F8?OpenDocument

 

6. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 363 kB) 210-0045/2007 13.09.2007 04.10.2007 jana.gogova@statistics.sk

 

7. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 153 kB) 210-0036/2007 10.07.2007 30.07.2007 elena.kniezova@statistics.sk

 

8. Návrh legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  62 kB) 600-0082/2007 02.07.2007 23.07.2007 marian.horecky@statistics.sk

/wps/portal/ext/aboutus/legislation/comments Materiály na pripomienkové konanie Z6_VLP8BB1A00S960A85QJJ7O3HQ2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Materiály na pripomienkové konanie