Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prieskum dôveryhodnosti

Prieskum dôveryhodnosti

Posledná aktualizácia: 16.08.2017

Jedným z hlavných cieľov stanovených v Stratégii rozvoja Štatistického úradu SR do roku 2017 je systematicky zvyšovať hodnotu inštitúcie a jej uznanie na národnej a medzinárodnej úrovni. Plnenie uvedeného cieľa úrad monitoruje aj pomocou ukazovateľov dôveryhodnosť ŠÚ SR a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. ŠÚ SR uskutočňuje prieskumy dôveryhodnosti prostredníctvom externej nezávislej organizácie jedenkrát za 2 roky, so zámerom zabezpečiť objektívnosť a nespochybniteľnosť výsledkov z pohľadu verejnosti.

Posledný prieskum uskutočnila v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní agentúra FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s.r.o. v dňoch od 4. do 9. apríla 2017 prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1 006 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews), ktoré boli zaznamenané do dotazníka.

Podľa výsledkov prieskumu 56 % respondentov vyjadrilo dôveru voči Štatistickému úradu SR .

/wps/portal/ext/aboutus/marketing/survey.of.credibility Prieskum dôveryhodnosti Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8724Q1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Marketingové aktivity /Prieskum dôveryhodnosti