Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistická ročenka 2022: Nové údaje za zdravie a energetiku
Print Mail TW FB WA

Štatistická ročenka 2022: Nové údaje za zdravie a energetiku

Posledná aktualizácia: 27.01.2023
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 24.01.2023

Štatistický úrad SR zverejnil druhé vydanie Štatistickej ročenky SR 2022. Aktualizované boli kapitoly Zdravie a Energetika.

Štatistický úrad SR doplnil definitívne údaje z oblasti zdravotníctva a energetiky za rok 2021, ktoré sú súčasťou prvej aktualizácie Štatistickej ročenky SR 2022. Publikácia bola zverejnená v decembri minulého roka.

Nový elektronický formát publikácie umožnil rozšíriť počet vydaní ročenky, zverejňovať jej obsah vo viacerých časových etapách podľa dostupnosti dát z rôznych zdrojov. Štatistická ročenka SR má dve vydania. Druhé vydanie publikované 24. januára rozširuje obsah tabuliek o najaktuálnejšie údaje v kapitolách 7. Zdravie a 18. Energetika.

Oproti predošlým vydaniam aktuálna ročenka prináša o rok skôr kompletné údaje o počte zdravotníckych zariadení, pracovných miest, lôžok v zdravotníckych zariadeniach, alebo o počte zdravotníckych pracovníkov a návštevách pacientov v ambulanciách lekárov. Taktiež boli doplnené najnovšie údaje o primárnej produkcii, dovoze, vývoze, ako aj zásobách a spotrebe napr. elektriny, plynu, ropy a ropných produktov.

Štatistická ročenka SR 2022, obsahovo najrozsiahlejšie a najkomplexnejšie súborné dielo Štatistického úradu SR, prináša tematický prierez o živote na Slovensku v roku 2021 v kontexte predošlých štyroch rokov a vybrané základné ukazovatele v štrnásťročnom časovom rade. 

Aktualizovaná elektronická verzia ročenky je dostupná v Katalógu publikácií.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Štatistická ročenka 2022: Nové údaje za zdravie a energetiku Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy