Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktualita: Dočasná nedostupnosť portálu a vybraných služieb úradu počas volieb prezidenta SR 2024
Print Mail TW FB WA

Aktualita: Dočasná nedostupnosť portálu a vybraných služieb úradu počas volieb prezidenta SR 2024

Posledná aktualizácia: 02.04.2024
Ilustračný obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 02.04.2024

Štatistický úrad SR oznamuje, že od soboty 6. apríla 2024, od 00.01 h do ukončenia spracovania výsledkov volieb (predpoklad v nedeľu 7. apríla 2024, do 13.00 h) bude nedostupná:

Súčasne od piatka 5. apríla 2024, od 13.00 h najneskôr do pondelka 8. apríla 2024, do 8.00 h nebudú dostupné elektronické služby úradu:

Dočasné obmedzenie spomenutých služieb je súčasťou nevyhnutných bezpečnostných opatrení v súvislosti so spracovaním výsledkov 2. kola volieb prezidenta SR 2024. Rozsah opatrení a ich časové uplatnenie sa môže meniť ak si to bezpečnostná situácia bude vyžadovať.

Počas uvedeného obdobia budú dostupné (ak si bezpečnostná situácia nevyžiada zmenu):

Priebežné aj definitívne výsledky 2. kola volieb prezidenta SR bude Štatistický úrad zverejňovať na stránke  www.volbysr.sk.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Aktualita: Dočasná nedostupnosť portálu a vybraných služieb úradu počas volieb prezidenta SR 2024 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy