Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Najčastejšou príčinou úmrtí v SR bol v prvom štvrťroku COVID-19, zomrelo naň 39 % osôb
Print Mail TW FB WA

Najčastejšou príčinou úmrtí v SR bol v prvom štvrťroku COVID-19, zomrelo naň 39 % osôb

Last update: 20.05.2021
Ilustračný obrázok
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 20.05.2021

Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo za prvé tri mesiace tohto roka viac ľudí, ako na tradične najčastejšiu príčinu úmrtí – choroby obehovej sústavy. Takmer štyri pätiny zomretých na koronavírus boli seniori nad 65 rokov. Z regionálneho hľadiska mal COVID-19 najvážnejšie dôsledky v Nitrianskom kraji. Nová infekcia súčasne v porovnaní s päťročným priemerom pokryla takmer celú nadúmrtnosť.

Infekcia COVID-19 spôsobila na Slovensku v 1. štvrťroku tohto roka úmrtie 9,4 tisíca ľudí, čo predstavovalo 39 % percent z celkového počtu úmrtí zaznamenaných v krajine (zomrelo vyše 24-tisíc osôb). Znamená to, že štyri z desiatich úmrtí na Slovensku spôsobil koronavírus. Nová infekcia bola súčasne najčastejšou príčinou úmrtí spomedzi všetkých príčin a predbehla aj choroby obehového systému či nádory, ktoré patria dlhodobo k dvom najčastejším príčinám úmrtí na Slovensku. Vyplýva to z predbežných údajov o príčinách úmrtí za 1. štvrťrok 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR.

Spolu s minuloročnými 4-tisíc obeťami pandémie tak koronavírus ku koncu marca 2021 spôsobil v súhrne na Slovensku úmrtie takmer 13,4 tisíca osôb.

„COVID-19 bol najčastejšou príčinou úmrtí v každom z prvých troch mesiacov roka 2021, je to nový fenomén. Počas posledných mesiacov roka 2020 bol ešte na druhom mieste za chorobami obehového systému. Tie na Slovensku dlhodobo dominujú príčinám úmrtí,“ spresnila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Najviac úmrtí v absolútnej hodnote spôsobil koronavírus v januári, keď mu podľahlo 3,4 tisíca osôb. V dvoch nasledujúcich mesiacoch počet obetí klesal. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí v prvom štvrťroku boli choroby obehovej sústavy, podieľali sa na 33 % úmrtí, nasledovali nádory (13 %), choroby dýchacej sústavy (6 %) a choroby tráviacej sústavy (3 %). Týchto päť najčastejších príčin spôsobilo spolu 93 % úmrtí. Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Celkový počet zomretých v SR a podiel infekcie COVID-19 na úmrtiach - Graf

Koronavírus pokryl celú nadúmrtnosť, vývoj v mesiacoch sa líšil

Záujem o príčiny úmrtí je spojený aj s hľadaním odpovedí na otázky, ako pandémia celkovo zmenila úmrtnosť v SR, najmä akú časť nadúmrtnosti pokryl koronavírus, respektíve či sa nadúmrtnosť prejavila aj pri iných, tradičných príčinách úmrtí.

Porovnanie počtu úmrtí s priemerom prvého štvrťroka predošlých piatich rokov potvrdilo nadúmrtnosť na úrovni 9 380 osôb (nárast o 63 %). Počet zomretých na COVID-19 (9 355 osôb) v prvom štvrťroku je tak takmer identický s hodnotou nadúmrtnosti.

Vývoj počas jednotlivých mesiacov však nebol rovnomerný. V januári úmrtia spôsobené infekciou COVID-19 pokrývali nadúmrtnosť na 88 % a zvyšná časť nadúmrtnosti patrila iným príčinám. Išlo najmä o choroby obehovej či dýchacej sústavy. Vo februári a v marci koronavírus dokonca prevyšoval celú hodnotu nadúmrtnosti: vo februári len nepatrne o 0,4 %, ale v marci až o 18 %. „Znamená to, že počty úmrtí spôsobené inými významnejšími príčinami v porovnaní s priemerom predošlých rokov poklesli,“ doplnila Z. Podmanická. V marci bol zaznamenaný znížený počet úmrtí na choroby obehovej i dýchacej sústavy a tiež výraznejší pokles počtu zomretých na nádory, ktorý je však evidentný už od začiatku roka.

Zaujímavé je tiež porovnanie úmrtí na konkrétne príčiny v porovnaní s vývojom v predošlých rokoch. Počet úmrtí na tradične najčastejšiu príčinu – choroby obehovej sústavy (kardiovaskulárne choroby) – bol výrazne vyšší (o 23 %) ako v predošlých rokoch najmä v januári 2021. Vo februári bol tiež vyšší, ale len o 7 % a v marci už zaznamenal pokles o 2 %. Podobne na choroby dýchacej sústavy sa zomieralo viac ako v minulosti, najmä v januári a februári (o vyše 20 %). V marci už nastal pokles voči priemeru o 7 %.

Pozitívny trend zaznamenal počet zomretých na nádory, ich počet sa počas prvých troch mesiacov v porovnaní s priemerom znížil o 10 až 17 %, najviac vo februári. Pokles zaznamenali tiež vonkajšie príčiny smrti (šiesta najčastejšia príčina), kam patria napríklad úmrtia na následky havárií či úrazov, ktoré v spomínaných mesiacoch klesli od 13 % do 24 %, najvýznamnejšie v marci.

Príčiny úmrtí v SR - Graf

Úmrtia na nádory významne poklesli najmä u ľudí v produktívnom veku

Z hľadiska jednotlivých vekových kategórií zomrelo v 1. štvrťroku na následky ochorenia COVID-19 najviac ľudí vo veku nad 65 rokov. „Seniori v poproduktívnom veku predstavovali takmer osem z desiatich obetí infekcie COVID-19. Najvýraznejší podiel na celkovom počte obetí vírusu mali starší seniori nad 75 rokov (49 %), nasledovali mladší seniori (30 %),“ zdôraznila Z. Podmanická.

Ľudia v produktívnom veku predstavovali 21 % obetí tohto ochorenia. Následkom koronavírusu podľahli aj 4 deti vo veku do 14 rokov.

Posuny nastali aj pri ostatných príčinách. Nárast počtu zomretých na kardiovaskulárne choroby sa prejavil u ľudí v produktívnom i v poproduktívnom veku. Najvýraznejšie v podskupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov, kde zvýšenie voči predošlým rokom dosiahlo 22 %. Pri nádoroch došlo k zníženiu počtu úmrtí v oboch vekových skupinách. Zaujímavosťou tiež je, že v skupine ľudí v produktívnom veku tento pokles predstavoval až štvrtinu z hodnôt predošlých rokov.

Zomretí na COVID-19 podľa vekových skupín v SR

Najhoršie dopadol Nitriansky kraj

Z regionálneho hľadiska sú vhodné porovnania cez relatívne ukazovatele, napríklad počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov, ktoré zohľadňujú rôznu veľkosť populácie v jednotlivých regiónoch.

Koronavírus najvýznamnejšie zmenil štatistiky úmrtnosti v 1. štvrťroku v Nitrianskom kraji. Následkom tejto choroby podľahlo až 950 osôb na 100-tisíc obyvateľov kraja. Prvenstvo má tento región aj v absolútnom počte úmrtí na COVID-19 s takmer 1,6 tisíca obeťami. Vývoj počas jednotlivých mesiacov mal tento kraj značne nevyrovnaný. Kým v januári spôsobil COVID-19 úmrtie 1,7 tisíca osôb na 100-tisíc obyvateľov, v marci to bolo už len 323 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. V tomto roku ide o najvyššiu a zároveň najnižšiu mesačnú hodnotu tohto relatívneho ukazovateľa na kr

Naopak, najpozitívnejší vývoj zaznamenal Žilinský kraj s mierou úmrtnosti na koronavírus v 1. štvrťroku 469 osôb na 100-tisíc obyvateľov, čo je menej ako polovičná hodnota najhoršieho regiónu. „Žilinský kraj bol zároveň jediným z ôsmich slovenských regiónov, v ktorom počas prvého štvrťroka zomrelo viac ľudí na choroby obehovej sústavy, ako  na následky ochorenia COVID-19,“ podotkla Z. Podmanická.

Nitriansky kraj bol súčasne lídrom aj v miere úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby (783 zomretých na 100-tisíc obyvateľov).

Najčastejšie príčiny úmrtí v 1. štvrťroku 2021 podľa regiónov - Graf

Podrobnejšie informácie v databáze DATAcube.:

Zomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr]

Počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj v súhrne za rok (vrátane ochorenia Covid-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje, SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny aj poproduktívny vek, ako aj vekové štruktúry po 5 rokoch).

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Najčastejšou príčinou úmrtí v SR bol v prvom štvrťroku COVID-19, zomrelo naň 39 % osôb Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail