Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
ŽIVOT SR V ROKOCH 1989 AŽ 2018: Ceny vybraných potravín, tovarov a služieb
Print Mail TW FB WA

ŽIVOT SR V ROKOCH 1989 AŽ 2018: Ceny vybraných potravín, tovarov a služieb

Last update: 16.10.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 15.11.2019

ŠÚ SR prináša celý časový rad vývoja cien vybraných tovarov a služieb na Slovensku v priebehu posledných 30 rokov v kontexte rastu miezd

Maloobchodné ceny výrobkov či služieb na Slovensku v priebehu posledných 30 rokov zaznamenali dynamický vývoj. Pre zodpovedné porovnanie a vyhodnotenie stavu, do akej miery ceny pre spotrebiteľa narástli je dôležité zohľadniť aj rast príjmov. Hrubá mesačná mzda sa zvýšila zo 104 € v roku 1989 na 1 013 € v roku 2018, čo predstavuje 9,7-násobný rast. Vybrané tovary a služby v maloobchode, ktoré ŠÚ SR monitoruje, zaznamenali rast od 2-násobku až po 28-násobok. Väčšina konkrétnych potravín pritom vykázala nižšiu mieru rastu cien, ako bol dosiahnutý rast hrubých miezd. Základné potraviny, ako napríklad chlieb a mlieko, však zvýšili ceny vyšším tempom.

Vyplýva to z krátkeho porovnanie cien a miezd od roku 1989 do roku 2018, ktoré pripravil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) s využitím dát Slovenského štatistického úradu a Federálneho štatistického úradu (do roku 1992).

„Pre účely hodnotenia zmien spoločnosti vybral ŠÚ SR zo spotrebného koša 47 položiek, potraviny, predmety dlhodobej spotreby aj niektoré služby, ktorých ceny porovnal v priebehu 30 rokov,“ uviedol Štefan Adamec, riaditeľ odboru cenových štatistík ŠÚ SR.

Pre účely porovnania sa použili ceny zaevidované v januári v roku 1989 a priemerné ceny za jednotlivé roky 1990 až 2018. Zloženie monitorovaného spotrebného koša sa zásadne zmenilo. „Spotrebiteľ si už roky môže vyberať z mnohých variácií a verzií konkrétnych výrobkov s rôznym zložením a vlastnosťami aj v rôzne veľkých spotrebiteľských baleniach. Významne sa rozšíril počet služieb. Nájsť porovnateľné jednotlivé položky za tak dlhé časové obdobie je veľmi náročné,“ uviedol Štefan Adamec, riaditeľ odboru cenových štatistík ŠÚ SR.

Zmeny cien základných potravín

Základná potravina chlieb zvýšila cenu až 15-násobne. Minulý rok platil spotrebiteľ za kilogram rascového bochníka 1,33 €, kým v roku 1989 to bolo 2,80 Kčs (0,09 €). Bežný rožok spotrebiteľ kúpil v roku 1989 za 40 halierov (1 cent), v súčasnosti je jeho cena 6 centov (0,06 €). Zaujímavosťou je, že rožok vážil v čase Nežnej revolúcie 50 až 70 gramov, dnes je štandardom 40 g. Múka je z pohľadu vývoja cien v priebehu uplynulých 30 rokov drahšia 3-násobne a za kilogram cestovín sa cena zvýšila približne zo 17 centov (5,20 Kčs) na súčasných 1,20 €.

Spomedzi mäsových výrobkov výraznejšie narástli ceny hovädzích produktov, napríklad za 1 kg hovädzieho mäsa zadného aktuálne platil spotrebiteľ v minulom roku 8,23 €, pred tridsiatimi rokmi to bolo 46 Kčs (1,53 €). Zaujímavosťou je, že ceny bravčového a hovädzieho boli v roku 1989 vyrovnané, v súčasnom období je hovädzina výrazne drahšia. Bravčové karé s kosťou bolo minulý rok dostupné v priemere za 4,69 €, v roku 1989 to bolo 46 Kčs (1,53 €), za celé sledované obdobie teda cena tohto produktu vzrástla len 3-násobne. Pri kurčati pitvanom zvýšenie ceny bolo len o 130 %.

Mliečne výrobky v priebehu uplynulých 30 rokov zvýšili ceny najvýraznejšie v rámci porovnania tovarových skupín potravín. Kým v roku 1989 bola cena polotučného mlieka na úrovni 2 Kčs (0,07 €) vlani to bolo 0,74 €. Polotučné mlieko však v období spoločenských zmien v roku 1989 obsahovalo 2 % tuku a dnes sa týmto názvom označuje mlieko s 1,5 % obsahom tuku. Spomedzi vybraných položiek najvýraznejší skok sa prejavil pri cenách tvarohu, až 24-násobný rast, pričom cena štvrť-kilogramového spotrebiteľského balenia sa v uvedenom období zvýšila z 1,50 Kčs (0,05 €) na 1,18 € v minulom roku. Maslo zdraželo takmer 8-násobne a syr Eidamská tehla 9-násobne.

Chladnička a televízor sú dostupnejšie

Tempo rastu cien pri predmetoch dlhodobej spotreby, napríklad pri bežnej elektronike bolo výrazne nižšie ako tempo rastu miezd. Napríklad cena chladničky s mrazničkou je po tridsiatich rokoch na úrovni necelých 400 € a je len dvojnásobná a cena farebného televízora len 1,5-násobná oproti cene v roku 1989. Kým v čase Nežnej revolúcie za chladničku s mrazničkou bolo treba zaplatiť takmer dva priemerné zárobky, aktuálne je to tretina jedného priemerného mesačného zárobku v SR. Farebný televízor bol vlani dostupný v priemere za 677 €, teda tri štvrtiny priemerného zárobku, pritom v roku Nežnej revolúcie sa zaň platilo 13-tisíc Kčs (432 €). To predstavovalo viac ako štyri priemerné zárobky obyvateľa Československa.

Klasicky sa pre účely zmeny životnej úrovne uvádzajú ceny automobilu. Podľa federálnej štatistickej ročenky sa v roku 1989 platilo za auto 84-tisíc Kčs (2 800 €) a išlo o revolučnú novinku uvedenú na trhu v roku spoločenských zmien - Škodu Favorit. Niekoľko rokov pred spoločenskými zmenami sa sledovala cena modelu Škoda 105L, ktorá dosahovala menej ako 60-tisíc Kčs (2 000 €). V rokoch pred spoločenskými zmenami aj niekoľko rokov po nich sa sledoval v oficiálnych štatistikách len jeden typ najviac predávaného auta. V spotrebnom koši je v súčasnosti 21 modelov ojazdených automobilov a 14 modelov nových automobilov. Zaujímavosťou je tiež, že benzín pri aktuálnej cene za minulý rok bol len 4- až 5-násobne drahší ako v čase spoločenských zmien. Teda jeho cena narástla len polovičným tempom v porovnaní s rastom mzdy.

Nárast cien pri službách bol výraznejší

Zaujímavejší je dlhodobý pohľad na služby v reštauráciách. Ceny kompletného obedového menu v reštauráciách dosiahli za minulý rok hodnotu 3,82 €, čo je 55-násobok ceny roku 1989.

Odoslanie listu v rámci krajiny stojí v súčasnosti 0,50 €, čo je na úrovni 17-násobku ceny spred tridsiatich rokov.

Podobne pánske ostrihanie vlasov v holičstve / kaderníctve je na úrovni 19-násobku cien z roku 1989. Vstupenka do kina s aktuálnou cenou 4,99 € je na úrovni 42-násobku svojho ekvivalentu spred 30 rokov. Jedna noc v hoteli s troma hviezdičkami vzrástla 17-násobne na aktuálnych 66 €. Združené poistenie domácnosti má aktuálne približne 12-násobnú cenu voči hodnote z roku 1989. 

Cestovné vo vlaku na cestu dlhú 100 km je aktuálne len na úrovni 5-násobku cien z roku 1989, teda výdavky na cestovanie vlakom ukrajujú z príjmov oveľa menej ako v roku 1989.

ŠÚ SR sleduje ceny niekoľko desaťročí

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) aktuálne sleduje cca 700 položiek v spotrebnom koši, jeho zloženie každoročne upravuje. Dáta zbiera v 12,5-tisíc prevádzkach obchodov a služieb vo všetkých okresoch SR. Dáta ŠÚ SR sú najreprezentatívnejším dostupným zdrojom z pohľadu dlhodobého zaznamenávania  cien tovarov a služieb v SR.

Pre účely porovnania sú použité ceny vykázané za mesiac január 1989, v uvedenom roku boli všetky ceny v maloobchode regulované. Za roky 2018 až 1990 sú uvedené už priemerné trhové ceny kalendárneho roka, vypočítané z mesačných zistení. Od januára 1989 po rok 2009 sú ceny prepočítané aj na eurá podľa výmenného kurzu prijatého pre zmenu slovenských korún na eurá 1 € = 30,126 Sk. 

Tretiu novembrovú nedeľu si celé Slovensko pripomenie 30. výročie pádu komunizmu tzv. „Nežnú revolúciu“. ŠÚ SR prináša porovnanie cien z oficiálnych štatistických zdrojov na žiadosť médií.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŽIVOT SR V ROKOCH 1989 AŽ 2018: Ceny vybraných potravín, tovarov a služieb Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail