Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov

Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov

Last update: 06.04.2021
SODB2021_pilot9_115x115
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 01.04.2021

Fáza elektronické sčítania obyvateľov sa zavŕšila, sčítalo sa 4,84 milióna obyvateľov SR, čo predstavuje 86 % obyvateľov SR. Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených prostredníctvom miest a obcí do konca októbra 2021.

Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup.
V rámci elektronického samosčítania zaslalo vyplnený formulár 86 % obyvateľov SR. Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70% obyvateľov. Dosiahnutý výsledok považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie.

Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju, sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo elektronicky 92 % obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, s 89 % podielom sčítaných obyvateľov. Najmenší podiel má Košický kraj, kde sa sčítalo 79 % obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica (90 % sčítaných obyvateľov), Trenčín (89 %) a Žilina (89 %). V mestách nad 10-tisíc obyvateľov má najviac sčítaných Dolný Kubín (92 %).

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„Výsledok nás nesmierne teší a v najbližších mesiacoch v spolupráci so samosprávou pripravujeme asistované sčítanie, aby sme tak pomohli aj digitálne vylúčeným obyvateľom sčítať sa.“

Kontakty pre SODB

Výsledky elektronickej fázy sčítania obyvateľov

Kraj Podiel
sčítaných obyvateľov
Krajské mesto Podiel
sčítaných obyvateľov
Mesto s najvyššou
mierou sčítaných
obyvateľov v kraji*
Podiel
sčítaných obyvateľov
Žilinský kraj 92% Žilina 89% Dolný Kubín 92%
Trenčianský kraj 90% Trenčín 89% Nová Dubnica 90%
Trnavský kraj 89% Trnava 87% Šamorín 89%
Bratislavský kraj 88% Bratislava 86% Pezinok 90%
Nitrianský kraj 87% Nitra 86% Šaľa 89%
Banskobystrický kraj 85% Banská Bystrica 90% Banská Bystrica 90%
Prešovský kraj 83% Prešov 87% Poprad 88%
Košický kraj 79% Košice 82% Spišská Nová Ves 85%


Poznámka: *nad 10 tisíc obyvateľov
  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail