Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania 1,4 milióna Slovákov, necestovala viac ako polovica obyvateľov SR
Print Mail TW FB WA

Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania 1,4 milióna Slovákov, necestovala viac ako polovica obyvateľov SR

Last update: 23.06.2022
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 23.06.2022

ŠÚ SR aktuálne zverejnil dáta o základných ukazovateľoch za dovolenkové a služobné cesty v roku 2021, ktoré sumarizujú cestovanie obyvateľov SR počas druhého roka pandémie

Napriek pretrvávajúcim obmedzeniam v druhom roku pandémie nestratili chuť cestovať 2 milióny Slovákov, vyhľadávali predovšetkým len domáce destinácie. Častejšie sa vybrali súčasne na dovolenku na Slovensko aj do zahraničia, oproti obdobiu pred pandémiou boli ich počty však len tretinové.

Rekreáciu alebo inú formu trávenia voľného času na Slovensku či v zahraničí si v roku 2021 doprialo vyše 2 milióny Slovákov starších ako 15 rokov (44 % obyvateľov). Ich počet bol len mierne vyšší ako v roku 2020, stále ich však bolo o 41 % menej ako pred pandémiou (v r. 2019). Vtedy sa na cestovateľských aktivitách s aspoň jedným prenocovaním zúčastnili až tri štvrtiny populácie, teda 3,4 milióna ľudí. Vyplýva to z údajov zo zisťovania o základných ukazovateľoch za dovolenkové a služobné cesty, ktoré aktuálne zverejňuje Štatistický úrad SR za rok 2021 vo verejnej databáze DATAcube.

Z tých, čo si dovolenku dopriali aj minulý rok najviac, až dve tretiny (1,3 milióna osôb) zlákali výhradne len domáce destinácie. Medziročne ich však bolo približne o 12 % menej.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PNG (181 kB), alebo vo formáte PDF (180 kB).


Približne štvrtina dovolenkárov zo SR kombinovala domáce aj zahraničné cesty s prenocovaním. Súčasne aspoň jednu domácu cestu a pobyt za hranicami vykonalo vlani 473-tisíc ľudí. Táto skupina dovolenkárov zaznamenala najdynamickejší medziročný nárast, v porovnaní s rokom 2020 sa ich počet viac ako zdvojnásobil. Samozrejme s obdobím pred pandémiou to bola  stále len tretina dovolenkárov. Pred obdobím COVID-19 (v roku 2019) totiž absolvovalo pobyt doma aj v zahraničí až 1,4 milióna Slovákov.

Na dovolenku len do zahraničia sa vybralo vlani 233-tisíc osôb, ich počet bol medziročne nižší a tiež stále o viac ako polovicu zaostával za hodnotami spred pandémie.

Rast sa prejavil najmä pri cestujúcich od 45 do 64 rokov

Z hľadiska veku najvyšší nárast cestujúcich medzi prvým a druhým rokom pandémie nastal v kategórii obyvateľov od 45 do 64 rokov, ich počet vzrástol o takmer 13 %. Táto veková kategória sa najviac priblížila  počtom  cestovateľov z roku 2019, aj keď im stále chýbala tretina dovolenkárov.

V druhom roku pandémie sa k cestovateľským zvyklostiam vrátila aj časť seniorov nad 65 rokov, ich počet v porovnaní s rokom 2020 narástol o takmer 13 %. Bola ich však stále len polovica z obdobia kedy svet nebol poznačený novým vírusom.

Najvýraznejšie zostávanie za cestovateľskými zvyklosťami z roku 2019 sa prejavilo aj v roku 2021 u mladých ľudí (vo veku od 15 do 24 rokov), cestovalo ich len 242-tisíc, teda stále len polovica z počtu v roku 2019.

Necestovalo sa najmä pre obavy z pandémie

Na aktivitách cestovného ruchu sa v minulom roku nezúčastnila viac ako polovica obyvateľstva SR nad 15 rokov, teda vyše 2,5 milióna osôb. Predstavuje to však stále výrazný viac ako dvojnásobný nárast oproti predpandemickému roku 2019, kedy necestovala len štvrtina obyvateľstva, teda 1,1 milióna osôb.

„Pretrvávajúcim dôvodom necestovania v roku 2021 bola stále obava o bezpečnosť aktuálne spojená so šírením pandémie ochorenia COVID-19, výrazný nárast bol však zaznamenaný aj pri zdravotných dôvodoch,“ konštatovala Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR. V predpandemickom období patrili k hlavným príčinám finančná situácia, samotná motivácia k dovolenke či zdravotné a rodinné dôvody.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Pandémia v roku 2021 odradila od cestovania 1,4 milióna Slovákov, necestovala viac ako polovica obyvateľov SR Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail