Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur

Last update: 12.06.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 05.06.2019

Zapojte sa do súťaže Štatistického úradu SR o logo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a získajte zaujímavú cenu!

Štatistický úrad SR vyhlasuje súťaže na vytvorenie loga/logotypu a jednotného vizuálneho štýlu, vrátane jednoduchého grafického manuálu na používanie loga pre najväčší štatistický projekt desaťročia, pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

„Súťaž je adresovaná jednotlivcom, kreatívnym tímom, grafickým štúdiám, či firmám. Logo sa bude používať v internej a externej komunikácii počas celého projektu. Veríme, že pomôže zrozumiteľnosti aj úspešnosti projektu,“ uviedla  Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Zo všetkých návrhov v prvom kole vyberieme päť návrhov, ktoré odmeníme sumou 200 €. V druhom kole odborná porota vyberie víťaza súťaže. Autori víťazného návrhu získajú odmenu 6-tisíc €.  Odmena je rozdelená na dve časti,  2000 € získa víťaz za postúpenie  licenčných práv,  a 4000 €  ako cenu za dielo (vypracovanie jednotného vizuálneho štýlu a jednoduchého grafického manuálu).

O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov v oblasti dizajnu a zamestnancov ŠÚ SR.

Čo od  návrhu loga očakávame?

Logo má pozostávať z dvoch častí – grafický symbol a nápis, oba prvky by sa mali dať používať spoločne aj samostatne. Má zrozumiteľne vystihovať tému, najmä prínosy sčítania. Súčasne má podnecovať motiváciu obyvateľov a obcí  zúčastniť sa sčítania. Cieľom je, aby logo bolo ľahko zapamätateľné, nezameniteľné s inými logami a dobre čitateľné pri spracovaní rôznymi technológiami v rôznych veľkostiach.
Návrh loga spolu s prihláškou doručte do 15. júla 2019 poštou na adresu podateľne: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenej heslom „Súťaž o logo SODB 2021 – Neotvárať“.

Podmienky súťaže:

 • do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická alebo právnická osoba,
 • návrh musí byť originálnym dielom autora,
 • základnými kritériami hodnotenia sú zrozumiteľnosť témy, kreativita, originalita a funkčnosť a možnosti využitia v elektronickej komunikácii,
 • grafický návrh je potrebné zaslať vo farebnom i čiernobielom prevedení, spolu s prihláškou v papierovej forme,
 • súťažný návrh musí byť vo všetkých prevedeniach predložený aj v elektronickej podobe na CD/DVD alebo na flash disku vo formátoch JPG, PDF v krivkách,
 • prihlasovací formulár treba podať do 15. júla 2019

Viac informácií o súťaži, prihlášku aj podrobné súťažné podmienky nájdete v priložených prílohách:

Výzva a súťažné podmienky (pdf - 140 kB)

Prihláška do súťaže (pdf - 110 kB)

Zmluva o dielo a licenčná zmluva (pdf - 120 kB)

Rozsah jednotného vizuálneho štýlu a grafického manuálu (pdf - 70 kB)

Čo je to sčítanie obyvateľov, domov a bytov (pdf - 101 kB)

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Miletičova 3
 • 824 67 Bratislava
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Súťaž o návrh loga pre Sčítanie obyvateľov 2021 a získaj 6-tisíc eur Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail