Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
ŠÚ SR zosumarizuje výsledky v 42 samosprávach, kde sa konajú doplnkové voľby starostov a poslancov

ŠÚ SR zosumarizuje výsledky v 42 samosprávach, kde sa konajú doplnkové voľby starostov a poslancov

Last update: 15.04.2019
Nové voľby do orgánov samosprávy obci 2018-2022
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 12.04.2019

Štatistický úrad SR najbližší víkend zabezpečí sumarizáciu výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obcí na Slovensku. Hlasovanie sa uskutoční v sobotu 13. apríla celkovo v 40 obciach a v dvoch mestách, spolu v siedmych krajoch Slovenska.

V nových voľbách do orgánov samosprávy obcí sa bude voliť spolu 17 starostov a 56 poslancov spolu do 30 zastupiteľstiev. Najväčšími sídlami, ktorých sa dotýkajú nové voľby do orgánov samosprávy obcí sú mestá Nová Baňa a Ilava – bude sa voliť jeden člen zastupiteľstva. Podobne v obci Čierny Balog budú voliť jedného poslanca za miestne časti Dobroč a Pusté.

Najviac spolu 10 obcí, v ktorých prebehnú nové voľby, sa nachádza na území Žilinského kraja. Najmenej obcí - dve - sú v teritóriu Trnavského kraja. Starosta aj zastupiteľstvo sa budú voliť celkovo v piatich obciach Slovenska, napríklad v Dubne (okres Rimavská Sobota) a v Michalkovej pri Zvolene, ale aj Girovciach v okrese Vranov nad Topľou.

Z organizačného hľadiska Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečí počas volebnej noci zo soboty 13. apríla na nedeľu 14. apríla spolu 26 pracovísk na sumarizácii výsledkov. Pracovať v nich bude 130 ľudí, použije sa 50 počítačov,“ zdôraznil Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Celkovo musia sumarizačné útvary spracovať zápisnice s výsledkami zo 42 miestnych volebných komisií, ktoré pokrývajú výsledky 63 volebných okrskov. Na spracovanie výsledkov ŠÚSR použije Integrovaný volebný informačný systém IVIS - univerzálny systém pre všetky typy volieb a referend, ktorý poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber a spracovanie, ako aj prezentáciu výsledkov. Funkčnosť a spoľahlivosť programového vybavenia a komunikačných sietí systému IVIS bola preverená v úspešnej skúške pred niekoľkými dňami.

Prezentácia výsledkov nových volieb bude zabezpečovaná na stránke http://volby.statistics.sk/oso/doplnkove2018/sk/ v pondelok 15. apríla.

Rovnako ako hlavné voľby do orgánov samospráv obcí, ktoré sa konali v novembri 2018, aj aktuálne doplnkové voľby sa budú riadiť zákonom č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva. Nové voľby boli vyhlásené rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 349/2018 Z. z. z decembra minulého roka. Zoznam obcí, v ktorých sa budú konať nové voľby, bol upravený rozhodnutím predsedu NRSR 27/2019 Z. z. ,ktoré zrušilo voľby v obciach Čierny Brod (okres Galanta) a Dolný Harmanec (okres Banská Bystrica) v nadväznosti na uznesenia Ústavného súdu SR z januára tohto roku.
Posledné nové alebo tzv. doplnkové voľby boli realizované v januári 2018 v desiatich obciach, účasť dosiahla 20,17 %.

Prípravu a spracovanie výsledkov volieb zabezpečuje po organizačno-technickej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad SR.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŠÚ SR zosumarizuje výsledky v 42 samosprávach, kde sa konajú doplnkové voľby starostov a poslancov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail