Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Počty zomretých sa v júni priblížili predošlým rokom, COVID-19 sa na úmrtiach podieľal necelými 2 %
Print Mail TW FB WA

Počty zomretých sa v júni priblížili predošlým rokom, COVID-19 sa na úmrtiach podieľal necelými 2 %

Last update: 28.07.2021
Ilustračný obrázok
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 28.07.2021

Celková nadúmrtnosť sa v júni 2021 na Slovensku znížila na 5 %, v štyroch krajoch SR však dosahovala vyššie hodnoty do  10 %. COVID-19 bol medzi príčinami úmrtí na ôsmej priečke, dosiaľ sa tento rok umiestňoval do tretieho miesta.

V júni zomrelo na Slovensku 4 251 osôb, čo je najmenej za posledných dvanásť mesiacov. Celkový počet úmrtí prevyšoval zhruba o 5 % priemer júnových hodnôt v predchádzajúcich piatich rokoch*). Ide o najnižšiu nadúmrtnosť za ostatných deväť mesiacov. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júni 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval aj údaje za predošlé mesiace tohto roka.

Situácia v počte zomretých sa začína približovať k stavu z predchádzajúcich rokov. Počty úmrtí i celková nadúmrtnosť sa od začiatku tohto roku plynule znižujú. „Nadúmrtnosť je najnižšia od septembra minulého roka, ešte minulý mesiac bola na úrovni 9 % a pred dvoma mesiacmi v apríli na 28 %. Najvyššie hodnoty sme v SR zaznamenali v januári, keď pri rekordných 9,1 tisíca úmrtiach dosiahla skoro 77 %,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Ilustračný obrázok - Graf

Nadúmrtnosť v regiónoch neprekročila 10 %

Nadúmrtnosť sa počas šiesteho mesiaca tohto roka prejavila v šiestich z ôsmich slovenských krajov, pričom v jednotlivých regiónoch dosahovala 5 až 10 %. Najhoršia situácia bola v Banskobystrickom kraji, nasledovali Košický a Trnavský kraj. V dvoch krajoch – Bratislavskom a Žilinskom – bol počet úmrtí mierne nižší než priemer predošlých piatich rokov.

Oproti májovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti zhoršila v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najviac v Banskobystrickom o 8 percentuálnych bodov (v máji bola nadúmrtnosť vyše 1 %). Naopak, v porovnaní s májom bolo najvýraznejšie zlepšenie situácie v Žilinskom kraji (pokles o 15 percentuálnych bodov) a v Prešovskom kraji (pokles o 14 p. b.).

Ilustračný obrázok - Graf

Naďalej sú na tom najhoršie mladší seniori

V seniorskej kategórii nad 65 rokov zostali aj júnové hodnoty vyššie ako je priemer predchádzajúcich rokov, zomrelo takmer 3,3-tisíca osôb, čo je o 8 % viac ako päťročný priemer. Štatistiky o úmrtiach už niekoľko mesiacov najviac ovplyvňuje podskupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), v júni predstavovala ich nadúmrtnosť takmer 18 %.

„Oproti máju nadúmrtnosť mladších seniorov klesla o 5  percentuálnych bodov, ale napríklad v porovnaní s tohtoročným januárom až o 90 bodov,“ zdôraznila Z. Podmanická. V podskupine starších seniorov nad 75 rokov prevyšoval počet zomretých päťročný priemer len o necelé 4 %.

COVID-19 bol v júni až ôsmou najčastejšou príčinou úmrtí

Na následky infekcie COVID-19 zomrelo v júni už len 76 osôb, čo predstavuje necelé dve percentá zo všetkých zomretých. Koronavírus (takmer tri štvrtiny jeho obetí boli seniori nad 65 rokov) sa tak posunul na ôsmu priečku zo všetkých príčin úmrtí. Svedčí to o tom, že druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 už v júni výrazne ustúpila.

Ešte počas prvých troch mesiacov tohto roka bol korovanírus najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, v apríli klesol na druhé miesto a v máji ešte o jednu priečku nižšie. „Kým v januári až v marci spôsobil COVID-19 na Slovensku úmrtie 37 až 40 ľudí zo sto, v júni to boli už len 2 osoby zo sto,“ spresnila Z. Podmanická.

Na regionálnej úrovni mal koronavírus najväčší podiel na príčinách úmrtí v Prešovskom kraji (4 %) a v Žilinskom kraji (3 %). Menej ako jednopercentný podiel na úmrtiach dosiahol v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji.

Ilustračný obrázok - Graf

Choroby obehového systému zapríčinili skoro polovicu úmrtí

Najčastejšími príčinami úmrtí v šiestom mesiaci tohto roka boli choroby obehového systému, tvorili 47 % úmrtí (2-tis. tisíc osôb) a nádory 25 % (1,1 tis. osôb). Tieto dve skupiny ochorení patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Kým na kardiovaskulárne choroby zomrelo v júni oproti priemeru predošlých piatich rokov o 4 % viac osôb, v prípade nádorov stále zomieralo menej ľudí, ale hodnoty sa priblížili k predošlým rokom. Súčasne platí, že pri týchto dvoch príčinách bola najhoršia situácia vo vekovej štruktúre mladších seniorov, kde nadúmrtnosť výraznejšie prevýšila hodnoty predošlých rokov.

Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňali v júni úmrtia na choroby dýchacej sústavy (podiel 8 % z úmrtí), tráviacej sústavy (6 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (5 %). Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

* priemer údajov za jún 2016 – 2020

Dáta o úmrtnosti a príčinách úmrtí nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Mesačné dátaZomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr]
Počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj v súhrne za rok (vrátane ochorenia COVID-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje, SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny aj poproduktívny vek, aj vekové skupiny po 5 rokoch). Mesačné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne mesačné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022.

Týždenné dátaZomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr]
Pribúdajú vždy 4 týždne spolu, tabuľka obsahuje štruktúry podľa 5-ročných vekových skupín aj regionálne štruktúry/kraje. Údaje sú reportované Eurostatu. EUROSTAT zverejňuje najaktuálnejšie dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze v tabuľke: Deaths by week.
Týždenné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne týždenné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022. Týždenné dáta nie sú totožné s mesačnými dátami (niektoré týždne patria do dvoch mesiacov).

Definitívne údaje za rok sú dostupné vždy až po skončení kalendárneho roka, údaje za rok 2021 budú zverejnené v 2. štvrťroku 2022 na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí. Pramenné dielo obsahuje podrobné údaje o počtoch zomretých z rôznych aspektov. Dáta k príčinám úmrtí sú tiež v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Príčiny úmrtíPOČET ZOMRETÝCH A PRÍČINY ÚMRTÍ V JÚNI 2021 V ČÍSLACH

 • Početne najmenej ľudí zomrelo na Slovensku od začiatku roka 2021 v júni (4,3 tisíca), najviac v januári (9,1 tisíca)
 • Kým ešte v januári 2021 bola nadúmrtnosť na Slovensku takmer 77 %, postupne klesala a v júni dosiahla vyše 5 %
 • V súhrne za šesť mesiacov roka 2021 zomrelo podľa predbežných údajov na Slovensku vyše 39-tisíc osôb, z toho skoro 11,2 tisíca ľudí na následky ochorenia COVID-19, čo predstavuje takmer 29 % zo všetkých zomretých
 • Od začiatku pandémie (marec 2020) do konca mája 2021 podľahlo tejto chorobe spolu 15,2 tisíca osôb
 • Najmenej obetí mal nový vírus v tomto roku v júni (76), najviac v januári (vyše 3,4 tisíca)
 • Počet zomretých na COVID-19 od januára do mája (11,2 tisíca osôb) je len o niečo nižší ako hodnota celkovej nadúmrtnosti za toto obdobie (11,6 tisíca zomretých)
 • Ako sa v júni 2021 zmenili počty zomretých na tradičné príčiny v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov?*)
  • choroby obehového systému: +4 %
  • nádory: -2 %
  • choroby dýchacej sústavy: +22 %
  • choroby tráviacej sústavy: +11 %
  • vonkajšie príčiny úmrtnosti: -10 %

Úmrtia a ich príčiny podľa vekových skupín

 • Najviac osôb v absolútnych číslach, takmer 3,3 tisíca, zomrelo v júni vo vekovej skupine seniorov (65+), je to vyše 76 % všetkých zomretých, podskupina starších seniorov nad 75 rokov predstavovala takmer 51 % všetkých úmrtí a mladší seniori (65 až 74 rokov) skoro 26 %. Necelá štvrtina úmrtí bola vo vekovej skupine od 15 do 64 rokov
 • Najvyššia nadúmrtnosť (18 %) bola v šiestom mesiaci tohto roka v podskupine mladších seniorov (65 až 74 rokov), na začiatku roka v januári dosiahla nadúmrtnosť v tejto vekovej kategórii hodnotu 110 %
 • Zo 76 osôb, ktoré zomreli v júni na COVID-19, predstavovali seniori nad 65 rokov takmer 74 %

Úmrtia a ich príčiny podľa regiónov

 • Najvyššiu nadúmrtnosť voči päťročnému priemeru zaznamenal v júni Banskobystrický kraj (10 %) a Košický kraj (9 %), naopak, Bratislavský a Žilinský kraj mali úmrtnosť voči priemeru nižšiu o 2 %
 • Rekordnú nadúmrtnosť v tomto roku na regionálnej úrovni dosiahol v januári Nitriansky kraj (160 %)
 • Najvyššia úmrtnosť spôsobená ochorením COVID-19 bola v júni v Prešovskom kraji (33 zomretých na 100-tisíc obyvateľov) a v Žilinskom kraji (28 zomretých na 100-tisíc obyvateľov) , najnižšie hodnoty úmrtnosti na koronavírus mali v šiestom mesiaci roka Bratislavský kraj (5 zomretých na 100-tisíc obyvateľov) a Banskobystrický kraj (6 zomretých na 100-tisíc obyvateľov)
 • Maximálny počet, takmer 1,7 tisíca zomretých na koronavírus na 100-tisíc obyvateľov, dosiahol v januári Nitriansky kraj
 • Banskobystrický kraj bol na tom v júni najhoršie v úmrtiach na choroby obehovej sústavy (560 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov) pred Nitrianskym krajom (524 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov), najmenej ich mali Bratislavský kraj (354 úmrtí na 100-tisíc osôb) a Prešovský kraj (366 úmrtí na 100-tisíc osôb)
 • Najviac zomretých v regiónoch na choroby obehovej sústavy mal v januári Nitriansky kraj (1 019 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov)
 • Najvyššiu úmrtnosť na nádory v porovnaní s päťročným priemerom dosiahli v šiestom mesiaci Nitriansky kraj (266 zomretých na 100-tisíc obyvateľov) a Trnavský kraj (259 zomretých na 100-tisíc obyvateľov). Na opačnom konci sa nachádzal Prešovský kraj (206 zomretých na 100-tisíc osôb) a Žilinský kraj (210 zomretých na 100-tisíc osôb)
 • Regionálny rekord v úmrtiach na nádorové ochorenia zaznamenal v tomto roku v januári Nitriansky kraj (293 zomretých na 100-tisíc obyvateľov)

*) priemer údajov za jún 2016-2020

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Počty zomretých sa v júni priblížili predošlým rokom, COVID-19 sa na úmrtiach podieľal necelými 2 % Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail