Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktualita: Štatistický úrad SR zverejní ročnú publikáciu o úplných nákladoch práce v SR v roku 2022
Print Mail TW FB WA

Aktualita: Štatistický úrad SR zverejní ročnú publikáciu o úplných nákladoch práce v SR v roku 2022

Posledná aktualizácia: 15.11.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 15.11.2023

Štatistický úrad SR informuje, že vo štvrtok 30.11.2023 zverejní na portáli úradu v Katalógu publikácií publikáciu Úplné náklady práce v SR v roku 2022. Uvedené dielo bolo aktuálne doplnené do Kalendára zverejňovania publikácií nad rámec Edičného programu na rok 2023.

Publikácia je vydaná raz ročne a obsahuje údaje o úplných nákladoch práce, a to ročných, mesačných a hodinových. Údaje sú takisto členené aj  podľa krajov, ekonomických činností, podľa veľkosti organizácie, právnych foriem a vybraných druhov vlastníctva.

Obsahuje štatistické informácie o priamych, nepriamych nákladoch práce a  subvenciách.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Aktualita: Štatistický úrad SR zverejní ročnú publikáciu o úplných nákladoch práce v SR v roku 2022 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy