Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
ESC 2024: Dáta zo sčítania 2021 budú cenným podkladom pre zvyšovanie gramotnosti mladých ľudí
Print Mail TW FB WA

ESC 2024: Dáta zo sčítania 2021 budú cenným podkladom pre zvyšovanie gramotnosti mladých ľudí

Posledná aktualizácia: 30.11.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 15.11.2023

Štatistický úrad SR otvára druhý ročník Európskej súťaže v štatistike 2023/2024, ktorá je určená stredoškolákom. Vďaka praktickým zadaniam súťaž učí vyhľadávať a používať overené fakty z oficiálnych dátových zdrojov. V tomto ročníku budú stredoškoláci pracovať aj s údajmi zo SODB 2021.

Druhý ročník Európskej súťaže v štatistike je príležitosťou, ako zábavnou formou naučiť mladých ľudí správne čítať štatistické údaje, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. V tomto ročníku budú študenti stredných škôl pracovať aj s údajmi zo Sčitania obyvateľov domov a bytov 2021, preštudujú si podrobne publikácie, ktoré vznikli vďaka údajom, ktoré sčítanie prinieslo a budú vyhľadávať na stránke www.scitanie.sk.

Aktivitu realizuje Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom (štatistickým úradom Európskej únie), pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné tímy zložené z najviac troch študentov môžu registrovať ich tútori (pedagógovia) od 7. novembra 2023 do 7. decembra 2023.

Potrebné informácie o súťaži záujemcovia nájdu na stránke https://esc2024.statistics.sk/.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR

„Úprimne ma teší, že údaje zo SODB 2021 sa stali užitočným pomocníkom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre médiá a laikov. V ďalšej etape, po tom, čo sú údaje už zverejnené a vyhodnotené, nasleduje tá atraktívnejšia časť našej práce a síce preniesť údaje do publikácii a prinášať štatistiku v súvislostiach. Študenti majú jedinečnú možnosť sa zoznámiť s vývojom našej spoločnosti v rôznych súvislostiach a historickom kontexte, tak ako nám odhalili sčítania za posledných 100 rokov. Verím, že téma zaujme a naši študenti to úspešne dotiahnu až na víťazné priečky v európskom kole.“

Jasmína Stauder, koordinátorka Európskej súťaže v štatistike a hovorkyňa pre SODB 2021

„Údaje zo SODB 2021 sú veľkou pridanou hodnotou pre Európsku súťaž v štatistike, pretože odhaľujú, ako sa naša spoločnosť zmenila za posledných 10 rokov. Vďaka časovým radom zverejneným na www.scitanie.sk sú aj vzácnou sondou do histórie Slovenska, kedy si študenti dokážu nájsť zaujímavé súvislosti už od roku 1860. Budú mať možnosť sa podrobne zoznámiť s publikáciami a pracovať s vyhľadávaním na stránke sčítania.“

Informácie o druhom ročníku Európskej súťaže v štatistike v kocke:

 • Zapojiť sa môžu tímy zložené z 1 až 3 žiakov a pedagóga (tútora).
 • Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách:
  • Kategória A: žiaci 3., 4., prípadne 5. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 16 – 18 rokov),
  • Kategória B: žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, stredných odborných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií (vek 14 – 16 rokov),
 • Tím registruje pedagóg v termíne od 07. novembra do 07. decembra 2023 na stránke súťaže.
 • Súťaž prebieha v dvoch kolách: 
  • Národné kolo (v slovenskom jazyku):
  • Európske kolo (v anglickom jazyku):
   • príprava videa na zadanú tému, ktorá bude zverejnená v decembri 2023,
   • 2 najlepšie tímy v každej kategórii získajú peňažnú poukážku v hodnote 400 eur a ďalšie zaujímavé ceny (PDF – 155 kB),
   • víťazné tímy oboch vekových kategórií sa zúčastnia slávnostného  odovzdania cien v niektorej európskej krajine.
 • Celá súťaž prebieha online formou, dokumenty sa budú dať stiahnuť a nahrávať cez online platformu dostupnú od 07. novembra 2023 na https://esc2024.statistics.sk/.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ESC 2024: Dáta zo sčítania 2021 budú cenným podkladom pre zvyšovanie gramotnosti mladých ľudí Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy