Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Voľby prezidenta SR 2024: Kvalifikovaný odhad voličov a prvovoličov
Print Mail TW FB WA

Voľby prezidenta SR 2024: Kvalifikovaný odhad voličov a prvovoličov

Last update: 15.03.2024
Ilustračný obrázok/illustrative image
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 14.03.2024

K voľbám prezidenta môže prísť viac ako 4,3 milióna voličov

Štatistický úrad SR zverejnil kvalifikovaný odhad voličov aj prvovoličov pre prezidentské voľby 2024. Prvýkrát môže hlavu štátu voliť viac ako 261-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov.

V nadchádzajúcich voľbách prezidenta SR 2024, ktorých prvé kolo sa koná 23. marca, môže prísť k urnám približne 4,33 milióna občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku1), 52 % tvoria ženy.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (61 kB), alebo vo formáte PNG (107 kB).


Voliť v týchto voľbách môžu podľa volebného zákona2) občania SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň volieb. Volieb sa môžu zúčastniť aj občania SR, ktorí už nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Musia však prísť v deň volieb na Slovensko do ktorejkoľvek z takmer 6-tisíc volebných miestností.

Vekové a regionálne rozloženie počtu voličov

Najväčšiu skupinu, viac ako 60 % potenciálnych voličov, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 – 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna občanov SR s trvalým pobytom v niektorom z ôsmich krajov SR. Súčasne k urnám môže prísť viac ako 975-tisíc dôchodcov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Seniori tak predstavujú viac ako pätinu (22,5 %) potenciálnych voličov. V tejto vekovej skupine je najväčší podiel žien, tvoria takmer 60 %. Najmenej početná je veková skupina mladých voličov od 18 do 30 rokov. Podľa dát Štatistického úradu SR v tejto vekovej skupine má viac ako 741-tisíc obyvateľov so slovenským štátnym občianstvom trvalý pobyt na Slovensku. Mladí do 30 rokov tak tvoria viac ako 17 % spomedzi možného počtu voličov, ktorí môžu prísť k urnám.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (85 kB), alebo vo formáte PNG (124 kB).


Z regionálneho hľadiska najviac potenciálnych voličov, viac ako 600-tisíc, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej, len menej ako 460-tisíc voličov je v Trnavskom kraji.

Kvalifikovaný odhad počtu prvovoličov

V prezidentských voľbách môže prvýkrát voliť hlavu štátu takmer 262-tisíc prvovoličov. Sú to mladí ľudia vo veku od 18 do 23 rokov, ktorí sa stali plnoletými v čase od posledných prezidentských volieb (od 31. marca 2019). Väčšina z nich už mohla využiť svoje volebné právo v rámci iných typov volieb, prezidenta však majú možnosť voliť prvýkrát vo svojom živote.

Z regionálneho hľadiska kopíruje najpočetnejšiu skupinu prvovoličov potenciál celkových voličov. Najviac prvovoličov, viac ako 50-tisíc, má trvalý pobyt v Prešovskom kraji, nasleduje Košický kraj so 42,7 tisíca obyvateľmi. Najmenej mladých ľudí, ktorí majú možnosť prvýkrát voliť prezidenta má prihlásený trvalý pobyt v Trnavskom a Trenčianskom kraji, len viac ako 24-tisíc.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (121 kB), alebo vo formáte PNG (274 kB).


Z celej tejto skupiny prvovoličov len menej ako 10 % tvorí časť mladých vo veku 18 rokov, pre ktorých budú najbližšie prezidentské voľby úplne prvé voľby v živote. Ide o 25-tisíc mladých, ktorí môžu prísť k urnám úplne prvýkrát v živote. Sú to ľudia, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných voľbách, čo boli voľby do NR SR (po 1. októbri 2023).

Druhé kolo volieb prezidenta SR

V prípade, že sa nenaplnia legislatívne podmienky pre zvolenie prezidenta SR už v prvom kole, uskutoční sa druhé kolo prezidentských volieb 6. apríla 2024. Do druhého kola prezidentských volieb sa tak môže zapojiť ešte ďalších 2,2 tisíca prvovoličov, ktorí dovŕšia plnoletosť medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb.

Odhady počtu voličov Štatistického úradu SR nemožno zamieňať s „počtom voličov zapísaných v zoznamoch voličov“3) ako ho uvádza volebná legislatíva a ako sa bude zverejňovať v definitívnych výsledkoch volieb.

Poznámka:

 • 1) odhad nezahŕňa potenciálnych voličov - Slovákov (s platným občianstvom SR) žijúcich v zahraničí, ktorí už trvalý pobyt v SR nemajú
 • 2) zákon o podmienkach výkonu volebného práva 180/2014 Z. z.
 • 3) zoznamy voličov v období medzi jednotlivými voľbami si vedie každá z takmer 3-tisíc samospráv (obcí a miest) individuálne, v deň konania volieb sú zoznamy voličov podelené do jednotlivých okrskov a volebné komisie do nich dopisujú voličov, ktorí prišli s prenosným voličským preukazom, alebo voličov s trvalým pobytom mimo SR

Viac k téme Štatistický úrad SR – Voľby prezidenta SR 2024:

Štatistický úrad SR je odborným a nezávislým garantom elektronickej sumarizácie výsledkov volieb prezidenta SR 2024. Vytvára organizačné, personálne a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb. Svoje úlohy úrad zabezpečuje v spolupráci so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva č. 180/2014 Zb. z. v aktuálnom znení.

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Voľby prezidenta SR 2024: Kvalifikovaný odhad voličov a prvovoličov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail