Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Dôvera v ekonomiku opäť klesla, nižšia bola okrem troch mesiacov cez prvú vlnu pandémie naposledy v júni 2009

Dôvera v ekonomiku opäť klesla, nižšia bola okrem troch mesiacov cez prvú vlnu pandémie naposledy v júni 2009

Last update: 25.02.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 25.02.2021

Druhá vlna pandémie Covid-19 v SR sa vo februári 2021 prejavila výraznejším poklesom dôvery podnikateľov v ekonomiku najmä v službách, miernejšie v priemysle a v obchode a u spotrebiteľov. Dôvera je vyššia ako počas jarnej vlny pandémie, ale výrazne horšia ako je jej dlhodobý priemer.

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa nelepší. Ekonomická nálada bola vo februári 2021 opäť pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 2,9 bodu na 77,7 bodov. Nadobudol tak najhoršiu hodnotu od júna minulého roka a je aj naďalej značne vzdialený od svojej úrovne spred pandémie koronavírusu. Aktuálna hodnota IES je o 19,5 bodu horšia ako v rovnakom období minulého roka a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 24,8 bodu. Na rovnako nízkej úrovni bola okrem troch mesiacov po nástupe prvej vlny pandémie Covid-19 naposledy cez ekonomickú krízu v júni 2009.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie Covid-19 ŠÚ SR zmenil od januára 2021 formu indikátora ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu.

Očakávania podnikateľov a spotrebiteľov zisťuje ŠÚ SR mesačne v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov. Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa pohybujú v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).

V medziročnom porovnaní sa dôvera podnikateľov zhoršila vo všetkých oblastiach ekonomiky a aj u spotrebiteľov. Najnižšiu mieru pesimizmu vyjadrili v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka podnikatelia v priemysle, ich dôvera sa zhoršila o 4 p. b. (percentuálne body), naopak najvýraznejšie prepadla v stavebníctve -38,5 a v službách, ktorých sa najviac dotkli protiepidemiologické opatrenia o -31,7 bodov.

Dôvera podnikateľov v odvetví priemyslu klesla tretí mesiac po sebe. Po výraznejšom prepade v decembri a januári indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vo februári poklesol o 1 percentuálny bod (p. b.) na hodnotu -5,3 a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 7,1 bodu. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnilo najmä rast zásob hotových výrobkov. Výrazne poklesol oproti januáru aj trend priemyselnej produkcie. Pokles bol zaznamenaný najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak rast priemyselnej produkcie uviedli respondenti vo výrobe ostatných nekovových výrobkov.

Spomedzi piatich zložiek IES vo februári najviac klesol indikátor dôvery v službách. Po decembrovom zlepšení vo februári opäť klesol, jeho hodnota -31,7 sa v porovnaní s januárom znížila o 7,4 p. b. Aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 55,9 bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami najmä podnikateľskej situácie, pribudlo podnikateľov, ktorí pociťujú jej zhoršenie. Klesol aj dopyt za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili priaznivejšie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku februára opäť o niečo pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Respondenti boli mierne pesimistickejší v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a úspor v domácnostiach a len nepatrne v očakávaniach vývoja nezamestnanosti. Ich očakávania finančnej situácie domácností sa prakticky nezmenili. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery tak medzimesačne klesol o 1,5 bodu na hodnotu -38,4. Indikátor tak nadobudol najhoršiu hodnotu od historického prepadu v apríli minulého roka a nachádza sa hlboko pod úrovňou spred pandémie koronavírusu. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší až o 27,3 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 18,6 bodu.

Vo februári začali vidieť o trochu optimistickejšie svoje podnikanie podnikatelia v stavebníctve, aj keď je sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve dlhodobo na nízkych hodnotách. Oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 0,5 bodu na -47,0 najmä vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23 bodov.

Indikátor dôvery v obchode klesol vo februári druhý mesiac po sebe, v porovnaní s januárom o jeden p. b. na hodnotu 1,0. Pokles bol ovplyvnený najmä negatívnym hodnotením súčasných, rovnako aj očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov). Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sortimentných typoch maloobchodu, okrem maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (prevažne supermarkety).


Štatistický úrad SR zverejňuje k téme doplňujúce podrobnejšie INFORMATÍVNE SPRÁVY a tabuľky s dátami na www.statistics.sk (25. februára 2021 o 9:00 h):


Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2021
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2021
Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2021
Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2021
Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku vo februári 2021

Zdrojové dáta v DATAcube.:

Indikátor ekonomického sentimentu [kp0001ms]
Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný)[kp0002ms]
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve [kp0006ms]
Konjunkturálny prieskum v službách [kp0005ms]
Konjunkturálny prieskum v obchode [kp0004ms]
Spotrebiteľský barometer [kp0012ms]


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Dôvera v ekonomiku opäť klesla, nižšia bola okrem troch mesiacov cez prvú vlnu pandémie naposledy v júni 2009 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail