Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
AKTUALITA: Nové termíny zverejnenia publikácií
Print Mail TW FB WA

AKTUALITA: Nové termíny zverejnenia publikácií

Posledná aktualizácia: 15.11.2022
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 15.11.2022

Štatistický úrad SR informuje, že publikácie, ktorých zverejnenie bolo plánované v termíne 30. decembra 2022, budú zverejnené na portáli úradu v Katalógu publikácií v upravených termínoch.

 • Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2022 – 13. december 2022
 • Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2022 – 14. december 2022
 • Hrubý obrat – Ekonomický účet – vybrané ukazovatele poľnohospodárstva – 15. december 2022
 • Environmentálne účty – Účet materiálových tokov 2021 – 15. december 2022
 • Odpady v Slovenskej republike za rok 2021 – 20. decembra 2022
 • Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2018 - 2020 v termíne 23. december 2022

Nové termíny zverejnenia publikácií boli aktualizované v Kalendári zverejňovania publikácií v roku 2022.


 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews AKTUALITA: Nové termíny zverejnenia publikácií Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy