Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Voľby do NR SR 2023: Kvalifikovaný odhad počtu voličov a prvovoličov
Print Mail TW FB WA

Voľby do NR SR 2023: Kvalifikovaný odhad počtu voličov a prvovoličov

Last update: 07.09.2023
Ilustračný obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 07.09.2023

K voľbám môže prísť viac ako 4,3 milióna voličov

Štatistický úrad SR zverejnil kvalifikovaný odhad počtu voličov aj prvovoličov. Prvýkrát môže voliť národný parlament takmer 185-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 21 rokov.

Vo voľbách do Národnej rady SR môže prísť 30. septembra 2023 k urnám približne 4,334 milióna voličov. Ide o kvalifikovaný odhad Štatistického úradu SR počtu občanov SR vo veku 18 a viac ako 18 rokov, ktorí majú súčasne trvalý pobyt na Slovensku.1) Počet potenciálnych voličov sa od predošlých parlamentných volieb znížil o takmer 100-tisíc osôb. Voliť vo voľbách do NR SR môžu podľa volebného zákona všetci občania SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň volieb.

Vekové a regionálne rozloženie počtu voličov

Väčšinu, viac ako 60% z potenciálnych voličov, tvoria osoby v aktívnom veku od 31 do 64 rokov. Je ich 2 milióny 616-tisíc. K urnám môže prísť tiež približne 981-tisíc dôchodcov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Seniori tak predstavujú niečo viac ako pätinu (22,6%) potenciálnych voličov. Najmenšia je veková skupina mladých voličov do 30 rokov. Štatistický úrad SR odhaduje, že v tejto vekovej skupine žije na Slovensku 737-tisíc obyvateľov. Mladí do 30 rokov tak tvoria len 17% spomedzi voličov.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (65 kB), alebo vo formáte PNG (109 kB).


Z regionálneho hľadiska najviac potenciálnych voličov - viac ako 600-tisíc žije v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej, len necelých 460-tisíc voličov, má trvalý pobyt v Trnavskom kraji.

Kvalifikovaný odhad počtu prvovoličov

V jesenných parlamentných voľbách môže prvýkrát voliť poslancov do národného parlamentu 184,8-tisíc prvovoličov. Sú to mladí ľudia vo veku od 18 do 21, ktorí sa stali plnoletými v čase od posledných parlamentných volieb (po 29. februári 2020).

Z hľadiska regionálneho rozloženia najviac prvovoličov, viac ako 30-tisíc, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Naopak najmenej len niečo nad 17–tisíc prvovoličov býva v Trenčianskom či Trnavskom kraji.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF 145 kB), alebo vo formáte PNG (278 kB).


Z celej skupiny prvovoličov len približne 30% tvoria mladí vo veku osemnásť rokov, pre ktorých budú najbližšie parlamentné voľby úplne prvé v živote. Ide o 53,3 tisíc mladých, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných župných a obecných voľbách (po 30. októbri 2022).

Odhady počtu voličov Štatistického úradu SR nemožno zamieňať s „počtom voličov zapísaných v zoznamoch voličov“2) ako ho uvádza volebná legislatíva a ako sa bude zverejňovať v definitívnych výsledkoch volieb.

Pri použití dát z tlačovej správy a jej príloh je potrebné uviesť ako zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Viac k téme Štatistický úrad SR – Voľby do NR SR 2023:

 • 1) Odhad nezahŕňa potenciálnych voličov - Slovákov (občanov SR) žijúcich v zahraničí, ktorí už trvalý pobyt v SR nemajú.
 • 2) Zoznamy voličov v období medzi jednotlivými voľbami si vedie každá z takmer 3-tisíc samospráv (obcí a miest) individuálne. V deň konania volieb sú zoznamy voličov podelené do jednotlivých okrskov a volebné komisie do nich dopisujú voličov, ktorí prišli s prenosným voličským preukazom.

Štatistický úrad SR je odborným a nezávislým garantom sumarizácie výsledkov volieb do NR SR 2023. Zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb podľa zákona o štátnej štatistike (č. 540/2001 Z. z. v aktuálnom znení). Sumarizáciu výsledkov volieb zabezpečuje Štatistický úrad SR v spolupráci so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Voľby do NR SR 2023: Kvalifikovaný odhad počtu voličov a prvovoličov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail