Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Peter Peťko: Dátové informácie treba spracovať a interpretovať tak, aby boli užitočné pre spoločnosť
Print Mail TW FB WA

Peter Peťko: Dátové informácie treba spracovať a interpretovať tak, aby boli užitočné pre spoločnosť

Posledná aktualizácia: 22.01.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 16.11.2023

Predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko vystúpil na konferencii Ekonomickej univerzity v Bratislave a predstavil nové perspektívy pre ekonomickú prax s využitím oficiálnej štatistiky.

Kvalitné štatistické dáta sú základom pre dobre spravovanú spoločnosť. Potvrdila to aj konferencia „Sila dát v rozhodovacom procese: Nové perspektívy pre ekonomickú prax", ktorú zorganizovala Fakulta hospodárskej informatiky (FHI) Ekonomickej univerzity v Bratislave pri príležitosti 55. výročia jej založenia. Predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko na konferencii vystúpil a pripomenul, že dáta sú základom každého rozhodovacieho procesu v mnohých oblastiach spoločnosti, ako napríklad obchodu, sociálnych a ekonomických politík, poisťovníctva, zdravotníctva a tiež vedy a technológií.

S rastúcim množstvom dát narastá potreba ich efektívneho využívania a interpretácie tak, aby napomáhali pochopeniu skúmanej problematiky a získavaniu nových poznatkov.

Predseda úradu P. Peťko tiež upozornil na dôležitosť zberu dát a ich následnú analýzu, výskum, hodnotenie kvality a šírenie verejnosti. V ére informačného veku sú dáta kľúčovou hybnou silou a vplývajú na náš osobný či pracovný život. Surové fakty a čísla dostávajú zmysel a ich význam rastie až kontextom, interpretáciou. Tie menia dáta na informácie.

„Informácie z dát musia byť spracované tak, aby boli užitočné. V rámci štatistickej produkcie sú dáta základným stavebným prvkom štatistických informácií, ktoré úrad komunikuje a interpretuje,“ zdôraznil P. Peťko. 

Peter Peťko predseda Štatistického úradu SR

Obrázok: Predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko počas vystúpenia na konferencii na pôde Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (Foto: fhi.euba.sk)


Ďalším dôležitým aspektom pre pochopenie dát a štatistických informácií sú znalosti, ktoré vznikajú kombináciou informácií, skúseností a učenia. V tomto kontexte predseda Štatistického úradu SR spomenul, že Rada kvality Ekonomickej univerzity v Bratislave v októbri 2023 akreditovala výberový predmet s názvom  „Oficiálna štatistika“, ktorý budú vyučovať odborníci Štatistického úradu SR. 

„Cieľom je prispieť k schopnosti študentov pochopiť základné princípy a metódy oficiálnej štatistiky vrátane vizualizácie a prezentácie, ktoré sú dôležité pre lepšie a rýchlejšie pochopenie štatistických informácií,“ doplnil P. Peťko.

Takto chcú profesionálni štatistici zo Štatistického úradu SR prispieť k lepšiemu prepojeniu vysokoškolského štúdia s praxou a tiež k posunu spoločnosti, aby bolo rozhodovanie a rôzne politiky realizované výlučne na základe dát a faktov.

Viac informácií z konferencie k 55. výročiu vzniku FHI EU v Bratislave spolu s fotografiami z podujatia na stránke fakulty.

Video: Prezentácia Petra Peťka na konferencii „Sila dát v rozhodovacom procese, nové perspektívy pre ekonomickú prax".

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Peter Peťko: Dátové informácie treba spracovať a interpretovať tak, aby boli užitočné pre spoločnosť Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy