Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Počet úmrtí v auguste neprevýšil päťročný priemer, infekcii COVID-19 podľahlo 10 osôb
Print Mail TW FB WA

Počet úmrtí v auguste neprevýšil päťročný priemer, infekcii COVID-19 podľahlo 10 osôb

Last update: 28.09.2021
Ilustračný obrázok
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 28.09.2021

V auguste 2021 zomrelo podľa predbežných údajov na Slovensku oproti päťročnému priemeru o 5 % ľudí menej. Nadúmrtnosť sa prejavila v skupine mladších seniorov (65 až 74 rokov) a v jednom z ôsmich krajov. Koronavírus bol 12. najčastejšou príčinou úmrtí s podielom 0,2 %.

Na Slovensku zomrelo v auguste tohto roka o 5 % osôb menej, ako bol priemer rovnakého mesiaca posledných piatich rokov*). Viac ako 4-tisíc úmrtí v ôsmom mesiaci predstavuje zároveň najnižší počet zomretých od septembra 2019. Celkový mesačný počet zomretých v SR sa od začiatku tohto roka plynule znižuje, rovnako tiež ukazovateľ nadúmrtnosti. Vyplýva to z predbežných údajov o počte zomretých a príčinách úmrtí, ktoré za august 2021 zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval dáta za predošlé mesiace tohto roka.

Ilustračný obrázok - Graf

Výrazne menej osôb zomieralo v skupine ľudí v produktívnom veku a v Bratislavskom kraji

Vo vekovej kategórii nad 65 rokov zomrelo v auguste vyše 3,1 tisíca osôb, čo je oproti päťročnému priemeru takmer o 2 % menej. Rozdielny vývoj úmrtnosti sa však prejavil v dvoch hlavných seniorských podskupinách. Kým starších seniorov nad 75 rokov zomrelo v porovnaní s 5-ročným priemerom menej o vyše 4 %, skupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) ešte zaznamenala takmer 5 % nadúmrtnosť.

„Práve v tejto vekovej kategórii sa v tomto roku výrazne prejavila zhoršená epidemická situácia. Počas prvých troch mesiacov počty zomretých mladších seniorov prevyšovali 5-ročný priemer zhruba dvojnásobne,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

V skupine ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) dosiahol v auguste počet úmrtí necelých deväťsto osôb. Po druhýkrát v tomto roku tak v tejto kategórii zomrelo menej ľudí v porovnaní s päťročným priemerom. V auguste predstavovala podúmrtnosť zhruba 16 %, v júli to boli 4 %.

Zvýšený počet úmrtí v porovnaní s 5-ročným priemerom zaznamenal v auguste iba Banskobystrický kraj (2 %). Zvyšných sedem regiónov dosiahlo podúmrtnosť, ktorá sa najviac prejavila v Bratislavskom kraji (18 %) a v Trnavskom kraji (11 %).

„V porovnaní s júlom sa situácia v miere nadúmrtnosti zlepšila v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Najviac to bolo v Bratislavskom kraji, kde počet zomretých voči 5-ročnému priemeru klesol takmer o 21 percentuálnych bodov,“ povedala Z. Podmanická.

COVID-19 sa na príčinách úmrtí podieľal 0,2 %

Na infekciu COVID-19 zomrelo v auguste 2021 desať osôb. Koronavírus bol tak medzi všetkými príčinami úmrtí na 12. priečke s podielom 0,2 %. Tejto chorobe podľahlo päť osôb v produktívnom veku od 15 do 64 rokov a rovnaký počet seniorov nad 65 rokov. Z regionálneho hľadiska nezomreli na COVID-19 ani v jednom z ôsmich krajov viac ako dve osoby. Trnavský a Banskobystrický kraj nehlásil v auguste žiadnu obeť nového vírusu.

„V dvoch letných mesiacoch sa už naplno prejavil ústup druhej vlny pandémie COVID-19, keď na toto ochorenie zomrelo v auguste najmenej osôb od apríla 2020,“ konštatovala Z. Podmanická. Ešte počas prvých troch mesiacov roka 2021 bol koronavírus na prvom mieste v príčinách úmrtí, keď na jeho následky zomieralo 370 až 400 osôb na 1 000 zomretých. V júli a auguste to boli už len 2 až 4 osoby na 1 000 zomretých.

Ilustračný obrázok - Graf

Najčastejšou príčinou úmrtí boli na Slovensku v ôsmom mesiaci choroby obehovej sústavy. Zomrelo na ne skoro 1,9 tisíca osôb, čo predstavuje 46 % zo všetkých úmrtí. Oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov je to menej takmer o 5 %. Nadúmrtnosť dosahujúca takmer 6 % sa pri nich prejavila iba vo vekovej kategórii mladších seniorov od 65 do 74 rokov.

Na choroby kardiovaskulárneho systému zomieralo v auguste tohto roka v SR 409 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Najhoršie na tom bol Banskobystrický kraj so 493 zomretými na túto príčinu na 100-tisíc obyvateľov, najlepšie Bratislavský kraj (326 zomretých na 100-tisíc obyvateľov).

Na nádory zomiera už od začiatku tohto roka menej ľudí, ako je päťročný priemer. V auguste predstavovala podúmrtnosť vyše 11 %, keď tejto príčine podľahlo takmer 1,1 tisíca ľudí (26 % zo všetkých úmrtí). Ani v jednej z vekových skupín ľudí v produktívnom či poproduktívnom veku sa v ôsmom mesiaci v súvislosti s nádormi neprejavila nadúmrtnosť.

Nádorom na Slovensku podľahlo v auguste 231 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Regiónom s najvyššou úmrtnosťou na túto chorobu bol Nitriansky kraj (284 zomretých na 100-tisíc obyvateľov), najnižšiu úmrtnosť zaznamenali v Prešovskom kraji (192 zomretých na 100-tisíc obyvateľov).

Treťou najčastejšou príčinou boli s 8 % choroby dýchacej sústavy, pričom nadúmrtnosť na túto príčinu oproti 5-ročnému priemeru zaznamenávame na Slovensku už štvrtý mesiac po sebe. Na štvrtej priečke sú choroby tráviacej sústavy (podiel 6 %), nasledujú vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (5 %). Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

*) priemer údajov za august 2016 – 2020

Dáta o úmrtnosti a príčinách úmrtí nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Mesačné dátaZomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr]
Počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj v súhrne za rok (vrátane ochorenia COVID-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje, SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny aj poproduktívny vek, aj vekové skupiny po 5 rokoch). Mesačné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne mesačné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022.

Týždenné dátaZomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr]
Pribúdajú vždy 4 týždne spolu, tabuľka obsahuje štruktúry podľa 5-ročných vekových skupín aj regionálne štruktúry/kraje. Údaje sú reportované Eurostatu.
EUROSTAT zverejňuje najaktuálnejšie dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze v tabuľke: Deaths by week.
Týždenné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne týždenné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022. Týždenné dáta nie sú totožné s mesačnými dátami (niektoré týždne patria do dvoch mesiacov).

Definitívne údaje za rok sú dostupné vždy až po skončení kalendárneho roka, údaje za rok 2021 budú zverejnené v 2. štvrťroku 2022 na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí. Pramenné dielo obsahuje podrobné údaje o počtoch zomretých z rôznych aspektov. Dáta k príčinám úmrtí sú tiež v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Príčiny úmrtí  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Počet úmrtí v auguste neprevýšil päťročný priemer, infekcii COVID-19 podľahlo 10 osôb Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail