Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Oprava údajov ukazovateľa Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca
Print Mail TW FB WA

Oprava údajov ukazovateľa Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca

Posledná aktualizácia: 24.11.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 24.11.2022

Štatistický úrad SR  informuje, že upravil údaje vo verejnej databáze DATAcube., v kocke Stavebná produkcia vykonaná zamestnancami, produktivita práce, zamestnanosť a mzda podľa veľkostnej štruktúry podnikov [st2017rs].

Ukazovateľ „Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (EUR)“ nastala zmena vo zverejňovaných údajoch za rok 2021 v položke „živnostníci“ a „spolu“. Údaje boli zmenené z dôvodu spresnenia vstupných údajov.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Oprava údajov ukazovateľa Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy