Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európska súťaž v štatistike 2024
Print Mail TW FB WA

Európska súťaž v štatistike 2024

Posledná aktualizácia: 19.01.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 25.10.2023

Sumár aktivít k téme Európska súťaž v štatistike 2024

Dátová gramotnosť je kľúčovou zručnosťou, ktorá pomáha rozpoznávať fakty a odlišovať ich od fejkov. Vyzbrojiť mladú generáciu schopnosťou čítať štatistické údaje, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať je cieľom Európskej súťaže v štatistike, ktorú organizuje Štatistický úrad SR. Vytvára tak atraktívnu platformu doplnkového vzdelávania stredoškolákov.

Všetko dôležité k téme Európskej súťaže v štatistike 2024 nájdete v správach a aktualitách:

ESC 2024: Prvá etapa súťaže potvrdila silnú konkurenciu

Prvé vyraďovacie kolo ESC 2024 vo forme testov úspešne skončilo, poznáme postupujúce tímy do 2. etapy národného kola. Kreatívnu prezentáciu z vybraných dát v nasledujúcej, druhej etape súťaženia, tak môže pripraviť 45 postupujúcich tímov. Bodové skóre tímov, ktoré vyplnili testy, bolo v priemere až o 20 % vyššie ako v predošlom, prvom ročníku súťaže na Slovensku. Súčasne viac ako 60 % tímov prekročilo hranicu 50 zo 100 možných bodov. Viac v aktualite zverejnenej na webovom sídle súťaže ESC 2024: Poznáme už 45 tímov postupujúcich do druhej etapy súťaže

ESC 2024: Druhý ročník súťaže na Slovensku aktivizoval rekordný počet stredoškolských tímov

Do aktuálneho ročníka Európskej súťaže v štatistike 2024 sa na Slovensku registrovalo až 478 súťažných tímov zo 129 gymnázií a stredných odborných škôl. Spolu vyše 1200 stredoškolákov si počas prvej polovice tohto roka preverí svoje schopnosti hľadať, analyzovať, interpretovať fakty a odlišovať ich od dezinformácií. Viac v aktualite: Atraktívna príležitosť overiť si kritické myslenie prilákala rekordný počet stredoškolákov

ESC 2024: Zmena termínu ukončenia registrácie súťažných tímov

Štatistický úrad informuje, že od utorka 5. decembra do štvrtka 7. decembra 2023 bude registrácia tímov do súťaže ESC 2024 nedostupná. Dôvodom je technická odstávka servera mimo územia SR. Registrácia súťažných tímov sa po odstávke predlžuje a bude možná do piatka 8. decembra 23.59 h. Viac v aktualite: Zmena termínu ukončenia registrácie stredoškolských tímov do Európskej súťaže v štatistike 2024

ESC 2024: Zabojovať o atraktívne finančné ceny v súťaži môžu tímy z takmer 650 stredných škôl zo všetkých regiónov

Stredoškolské tímy z vyše 600 stredných odborných škôl a gymnázií majú aj tento školský rok možnosť potvrdiť, že Slovensko patrí k európskej stredoškolskej štatistickej špičke a posunúť tak svoje schopnosti pri odlišovaní hoaxov od skutočnosti. Súťažné tímy môžu ich tútori (pedagógovia) registrovať do 7. decembra 2023. Viac v tlačovej správe: Súťaž pomôže stredoškolákom od Bratislavy, cez Banskú Bystricu až po Košice rozpoznať hoaxy od faktov

ESC 2024: Dáta zo sčítania 2021 budú cenným podkladom pre zvyšovanie gramotnosti mladých ľudí

Tohtoročná národná etapa Európskej súťaže v štatistike prináša študentom aj jedinečnú možnosť zoznámiť sa s vývojom spoločnosti v rôznych súvislostiach a historickom kontexte. Vychádzať budú pri tom z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021). Viac v tlačovej správe: Dáta zo sčítania 2021 budú cenným podkladom pre zvyšovanie gramotnosti mladých ľudí

ESC 2024: Štatistický úrad učí stredoškolákov odlišovať fejky od faktov

Druhý ročník kreatívnej Európskej súťaže v štatistike je zameraný na dátovú gramotnosť a spoznávanie možností oficiálnej štatistiky. Štatistický úrad SR spustil registráciu do 2. ročníka štatistickej súťaže. Stredoškolské tímy môže zaregistrovať ich učiteľ do 7. decembra 2023. Viac v tlačovej správe: Štatistický úrad spúšťa originálnu súťaž

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Európska súťaž v štatistike 2024 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy