Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktualita: Zverejnenie definitívnych údajov o zahraničnom obchode za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Aktualita: Zverejnenie definitívnych údajov o zahraničnom obchode za rok 2022

Posledná aktualizácia: 07.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Dátum publikovania: 07.09.2023

Štatistický úrad SR zverejní na portáli úradu v piatok 8. septembra 2023 o 09.00h v súlade s Kalendárom revízií v roku 2023 definitívne údaje o zahraničnom obchode za rok 2022 formou doplnenia kociek vo verejnej databáze DATAcube.

Definitívne údaje budú zverejnené v dátových kockách verejnej databázy DATAcube.:

Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Aktualita: Zverejnenie definitívnych údajov o zahraničnom obchode za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy