Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zisťovanie o príjmoch a chudobe EU SILC 2019 ŠÚ SR uskutoční v 350 obciach a mestách

Zisťovanie o príjmoch a chudobe EU SILC 2019 ŠÚ SR uskutoční v 350 obciach a mestách

Posledná aktualizácia: 08.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 05.02.2019

Komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku začína realizovať Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) priamo v domácnostiach. Výstupom budú aktuálne doplnenia dát o príjmoch a životných podmienkach domácností s názvom EU SILC (EU SILC 2019) .

Cieľom je vytvoriť harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností na Slovensku, aj v ostatných krajinách Európskej únie. „Získané údaje sú podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a pre realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu kvality života obyvateľov,“ spresnila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcia sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa jednotnej medzinárodnej metodiky (v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie chudoby na Slovensku v rámci Európskej únie.

EU SILC 2019 nadväzuje na zisťovania v rokoch 2005 - 2018. Zber údajov sa uskutoční v čase od 4. februára do 28. júna 2019 v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach, celkovo v 354 obciach, mestách či mestských častiach v rámci Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia vyškolení opytovatelia (domácnosti dostali list s jeho menom) s dotazníkmi. Pri návšteve si obyvatelia môžu overiť totožnosť opytovateľa jeho preukazom ŠÚ SR a občianskym preukazom. Rovnako si možno vopred overiť dáta o opytovateľovi aj fakt, či bola domácnosť vybraná do zisťovania, na krajských pracoviskách ŠÚ SR.

Informácie v dotazníkoch slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa zákona o štátnej štatistike (č. 540/2001 Z. z.) a zákona o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Z. z).

Základné informácie o zisťovaní budú zverejnené v prvej polovici roka 2020 formou dát v centrálnej databáze ŠÚ SR  v DATAcube.  na web stránke ŠÚ SR www.statistics.sk v časti 1. Demografia a sociálne štatistiky, v kapitole 1.6 Príjmy a spotreba. Rovnako budú k zisťovaniu vydané aj  dve publikácie: "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia."

Výsledky EU SILC 2017 za SR (zverejnené v roku 2018)

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

 

Výsledky EU SILC 2016 za SR

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

 

Výsledky EU SILC 2015 za SR

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Zisťovanie o príjmoch a chudobe EU SILC 2019 ŠÚ SR uskutoční v 350 obciach a mestách Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy