Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
ŠÚ SR zosumarizuje výsledky v 24 samosprávach, kde sa konajú tento víkend doplnkové voľby starostov a poslancov

ŠÚ SR zosumarizuje výsledky v 24 samosprávach, kde sa konajú tento víkend doplnkové voľby starostov a poslancov

Posledná aktualizácia: 20.09.2019
Nové voľby do orgánov samosprávy obci 2018-2022
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 20.09.2019

Štatistický úrad SR najbližší víkend spracuje výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí na Slovensku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 21. septembra 2019 celkovo v 24 samosprávach SR (1 mesto a 23 obcí), spolu v siedmych krajoch Slovenska.

V nových voľbách do orgánov samosprávy obcí sa bude voliť spolu 11 starostov, 1 primátor a 22 poslancov spolu do 14 zastupiteľstiev. Voľby boli vyhlásené  v 25 samosprávach, ale v obci  Ondavka (okres Bardejov) sa voľby nekonajú z dôvodu nepodania kandidátnych listín. Najväčším sídlom, v ktorom sa uskutočnia nové voľby do orgánov samosprávy je mesto Nemšová – bude sa voliť jeden člen zastupiteľstva a primátor. Spomedzi obcí sú najväčším sídlom Prakovce (okres Gelnica) kde budú voliť starostu.

Najviac, spolu 5 obcí, v ktorých prebehnú nové voľby, sa nachádza na území Prešovského kraja. Najmenej obcí – po jednej - sú v teritóriu Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.

Starostu aj všetkých členov zastupiteľstva budú voliť celkovo v jednej obci Klin nad Bodrogom (okres Trebišov).

Z organizačného hľadiska Štatistický úrad Slovenskej republiky zabezpečí počas volebnej noci zo soboty 21. septembra na nedeľu 22. septembra 2019 spolu 15 pracovísk v regiónoch a jedno v centrále ŠÚ SR na sumarizácii výsledkov. Pracovať v nich bude 85 ľudí, použije sa 43 počítačov,“ zdôraznil Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Celkovo musia sumarizačné útvary spracovať zápisnice s výsledkami z 24 miestnych volebných komisií, ktoré pokrývajú výsledky 34 volebných okrskov. Na spracovanie výsledkov ŠÚ SR použije Integrovaný volebný informačný systém IVIS - univerzálny systém pre všetky typy volieb a referend, ktorý poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber a spracovanie, ako aj prezentáciu výsledkov. Funkčnosť a spoľahlivosť IVIS bola preverená v úspešnej skúške pred niekoľkými dňami.

Prezentácia definitívnych výsledkov nových volieb bude zabezpečovaná na stránke http://volby.statistics.sk/oso/doplnkove2018/sk/ v pondelok 23. septembra 2019 po 13-tej hodine.

Aktuálne doplnkové - nové voľby sa budú riadiť zákonom č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva. Nové voľby pre konkrétne samosprávy boli vyhlásené rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. z 13. mája 2019.   

Posledné nové doplnkové voľby sa konali v apríli 2019 .

Prípravu a spracovanie výsledkov volieb zabezpečuje po organizačno-technickej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad SR.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŠÚ SR zosumarizuje výsledky v 24 samosprávach, kde sa konajú tento víkend doplnkové voľby starostov a poslancov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy