Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Na Slovensku zomrelo v júli menej ľudí, ako je päťročný priemer. Koronavírus mal 18 obetí
Print Mail TW FB WA

Na Slovensku zomrelo v júli menej ľudí, ako je päťročný priemer. Koronavírus mal 18 obetí

Posledná aktualizácia: 30.08.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 30.08.2021

Nadúmrtnosť sa v júli 2021 prejavila už len v dvoch krajoch a v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. COVID-19 už nefiguroval ani v prvej desiatke príčin úmrtí. Celkový počet zomretých sa tak dostal pod úroveň priemeru predošlých piatich rokov po 13 mesiacoch.

V júli zomrelo na Slovensku takmer 4,1 tisíca osôb, čo je o necelé tri percentá menej ako priemer za siedmy mesiac predchádzajúcich piatich rokov*. Je to zároveň najnižší počet zomretých za posledných trinásť mesiacov. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júli 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval aj dáta za predošlé mesiace tohto roka.

„Aj vďaka výrazne zlepšenej epidemickej situácii sme po prvýkrát v tomto roku zaznamenali v júli nižší počet úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom. Celkový počet zomretých i nadúmrtnosť sa nám od januára každý mesiac postupne znižujú,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Ilustračný obrázok - Graf

Nadúmrtnosť sa prejavila len u mladších seniorov a v dvoch krajoch

V seniorskej kategórii nad 65 rokov zomrelo v júli vyše 3,1 tisíca osôb (viac ako tri štvrtiny všetkých úmrtí). Nadúmrtnosť v tejto skupine bola zhruba na úrovni päťročného júlového priemeru. Jedinou kategóriou, v ktorej bola v siedmom mesiaci úmrtnosť oproti priemeru vyššia (o 4 %), boli mladší seniori od 65 do 74 rokov. Táto skupina bola v roku 2021 najpostihnutejšia, napríklad počas prvých dvoch mesiacov roka v nej nadúmrtnosť presiahla 100 %.

Po prvýkrát v tomto roku zomrelo v kategórii ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom (takmer o 10 %). Hoci už v júni bola nadúmrtnosť v tejto kategórii len vyše 1 %.

Iba dva kraje zaznamenali v siedmom mesiaci tohto roka väčší počet úmrtí oproti päťročnému priemeru. Najvýraznejšie sa nadúmrtnosť prejavila v Prešovskom kraji, dosiahla hodnotu 9 %. Miernu nadúmrtnosť zaznamenal aj Trnavský kraj (2 %). Vo zvyšných šiestich regiónoch zomrelo menej osôb ako bol päťročný priemer. Najvýraznejší pokles počtu úmrtí bol v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, o vyše 8 % menej úmrtí než v priemere za posledných 5 rokov.

„Oproti júnovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti zlepšila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najviac to bolo v Banskobystrickom kraji, kde nadúmrtnosť poklesla o takmer 18 percentuálnych bodov,“ komentovala Z. Podmanická.

Ilustračný obrázok - Graf

COVID-19 už nebol ani v prvej desiatke príčin úmrtí

Infekcii COVID-19 podľahlo v júli 18 ľudí, je to najmenej od septembra minulého roka. Podiel obetí tohto ochorenia predstavoval 0,4 % zo všetkých zomretých a koronavírus sa tak dostal až na 11. priečku v príčinách úmrtí. V prvých troch mesiacov tohto roka počas vrcholiacej druhej vlny pandémie bol ešte COVID-19 na prvom mieste, keď na jeho následky zomieralo 37 až 40 osôb zo 100 zomretých.

Viac ako 60 % obetí nového vírusu predstavovali v júli 2021 osoby nad 65 rokov (prevažne mladší seniori od 65 do 74 rokov), zvyšok ľudia v produktívnom veku. „Z regionálneho hľadiska bol na tom najhoršie Žilinský kraj, z ktorého pochádzala viac než polovica (56 %) všetkých zomretých na COVID-19 na Slovensku,“ podčiarkla Z. Podmanická. V Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji nezomrel v júli na koronavírus žiaden človek.

Ilustračný obrázok - Graf

V štruktúre úmrtí dominovali na Slovensku tradičné príčiny. Na choroby obehovej sústavy zomrelo v siedmom mesiaci roka 2021 takmer 1,9 tisíca osôb, čo je takmer o 3 % menej ako je päťročný priemer. Kardiovaskulárne ochorenia sa na celkovom počte zomretých podieľali 46 %. Nadúmrtnosť oproti priemeru sa pri nich prejavila vo vekovej skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov, keď predstavovala 3 %.

Na nádory zomieralo v SR už od začiatku tohto roka menej ľudí ako je päťročný priemer, v júli predstavovala podúmrtnosť takmer 7 %. Nádorové ochorenia spôsobili v siedmom mesiaci roka 26 % všetkých úmrtí, keď na ne zomrelo vyše 1,1 tisíca osôb. Ani v jednej zo sledovaných vekových skupín sa v siedmom mesiaci v súvislosti s nádormi neprejavila nadúmrtnosť.

Prvú päťku najpočetnejších príčin úmrtí doplnili v júli choroby dýchacej sústavy (7 %), tráviacej sústavy (6 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (5 %). Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

*) priemer údajov za júl 2016 – 2020

Dáta o úmrtnosti a príčinách úmrtí nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Mesačné dátaZomretí podľa mesiaca úmrtia, veku, pohlavia a príčiny smrti - SR-oblasť-kraj (mesačne) [om3801mr]
Počty zomretých a príčiny úmrtí v SR podľa 22 skupín Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) po mesiacoch aj v súhrne za rok (vrátane ochorenia COVID-19). Dátová kocka obsahuje regionálne štruktúry (kraje, SR), vekové štruktúry (predproduktívny, produktívny aj poproduktívny vek, aj vekové skupiny po 5 rokoch). Mesačné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne mesačné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022.

Týždenné dátaZomrelí podľa vekových skupín a pohlavia - SR-oblasť-kraj (týždenne) [om3003tr]
Pribúdajú vždy 4 týždne spolu, tabuľka obsahuje štruktúry podľa 5-ročných vekových skupín aj regionálne štruktúry/kraje. Údaje sú reportované Eurostatu.
EUROSTAT zverejňuje najaktuálnejšie dáta o úmrtnosti v Európe na týždennej báze v tabuľke: Deaths by week.
Týždenné dáta pre rok 2021 sú predbežné, definitívne týždenné dáta o počte úmrtí budú dostupné v 1. štvrťroku 2022. Týždenné dáta nie sú totožné s mesačnými dátami (niektoré týždne patria do dvoch mesiacov).

Definitívne údaje za rok sú dostupné vždy až po skončení kalendárneho roka, údaje za rok 2021 budú zverejnené v 2. štvrťroku 2022 na www.statistics.sk v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Zomretí. Pramenné dielo obsahuje podrobné údaje o počtoch zomretých z rôznych aspektov. Dáta k príčinám úmrtí sú tiež v záložke Štatistiky / Demografia a sociálne štatistiky / Obyvateľstvo a migrácia / Ukazovatele / Pramenné dielo – Príčiny úmrtíPOČET ZOMRETÝCH A PRÍČINY ÚMRTÍ V JÚLI 2021 V ČÍSLACH

 • Početne najmenej ľudí zomrelo na Slovensku od začiatku roka 2021 v júli (4,1 tisíca), najviac v januári (9,1 tisíca)
 • Kým ešte v januári 2021 bola nadúmrtnosť na Slovensku 77 %, postupne klesala a v júni dosiahla takmer 9 %, v júli však po prvýkrát v tomto roku zomrelo menej ľudí oproti päťročnému priemeru takmer o 3 %
 • V súhrne za sedem mesiacov roka 2021 zomrelo podľa predbežných údajov na Slovensku viac ako 43-tisíc osôb, z toho vyše 11,2 tisíca ľudí na následky ochorenia COVID-19, čo predstavuje necelých 26 % zo všetkých zomretých
 • Od začiatku pandémie (marec 2020) do konca júla 2021 podľahlo tejto chorobe spolu 15,2 tisíca osôb
 • Najmenej obetí mal nový vírus v tomto roku v júli (18 zomretých), najviac v januári (vyše 3,4 tisíca)
 • Počet zomretých na COVID-19 od januára do júla (11,2 tisíca osôb) je len zhruba o 500 úmrtí nižší ako hodnota celkovej nadúmrtnosti za toto obdobie (11,7 tisíca zomretých)
 • Ako sa v júli 2021 zmenili počty zomretých na tradičné príčiny v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov? *)
  • choroby obehového systému: -3 %
  • nádory: -7 %
  • choroby dýchacej sústavy: +10 %
  • choroby tráviacej sústavy: +6 %
  • vonkajšie príčiny úmrtnosti: -5 %

Úmrtia a ich príčiny podľa vekových skupín

 • Najviac osôb v absolútnych číslach, takmer 3,1 tisíca, zomrelo v júli vo vekovej skupine seniorov (65+), je to vyše 76 % všetkých zomretých, podskupina starších seniorov nad 75 rokov predstavovala viac ako 51 % všetkých úmrtí a mladší seniori (65 až 74 rokov) 25 %. Vyše 23 % úmrtí bolo vo vekovej skupine od 15 do 64 rokov, v ktorej zomrelo takmer 950 osôb
 • Nadúmrtnosť dosiahla v siedmom mesiaci iba skupina mladších seniorov od 65 do 74 rokov, predstavovala 4 %
 • Naopak v kategórii osôb v produktívnom veku od 15 do 64 rokov zomrelo v júli v porovnaní s päťročným priemerom iba zhruba 90 % ľudí

Úmrtia a ich príčiny podľa regiónov

 • V šiestich slovenských krajoch bol v júli počet úmrtí oproti päťročnému priemeru nižší, najviac sa podúmrtnosť prejavila v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (8 %)
 • V Prešovskom kraji dosiahla nadúmrtnosť hodnotu 9 %. Viac osôb v porovnaní s priemerom zomrelo aj v Trnavskom kraji
 • Banskobystrický kraj bol na tom v júli najhoršie v úmrtiach na choroby obehovej sústavy (483 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov) pred Nitrianskym krajom (468 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov), najmenej ich mali Košický kraj (356 úmrtí na 100-tisíc osôb) a Bratislavský kraj (360 úmrtí na 100-tisíc osôb)
 • Najvyššiu úmrtnosť na nádory mali v siedmom mesiaci Nitriansky a Trnavský kraj (261 zomretých na 100-tisíc obyvateľov), na opačnom konci sa nachádzali Prešovský a Trenčiansky kraj (210 zomretých na 100-tisíc osôb)

*) priemer údajov za jún 2016-2020

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Na Slovensku zomrelo v júli menej ľudí, ako je päťročný priemer. Koronavírus mal 18 obetí Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy