Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hotely a penzióny SR zažívajú najhorší rok existencie, prepad počtu hostí na úrovni okresov dosiahol až do 84 %
Print Mail TW FB WA

Hotely a penzióny SR zažívajú najhorší rok existencie, prepad počtu hostí na úrovni okresov dosiahol až do 84 %

Posledná aktualizácia: 06.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 01.10.2021

ŠÚ SR zverejňuje tisíce mesačných dát o návštevnosti ubytovacích zariadení v podrobnejšej štruktúre vo svojej centrálnej databáze DATAcube.

Činnosť hotelov, penziónov a ďalších ubytovacích zariadení cestovného ruchu v tomto roku zásadne zdecimovala pandémia. Najvýraznejší, viac ako 75 % prepad počtu hostí v súhrne za 7 mesiacov tohto roka v porovnaní s obdobím pred pandémiou, zaznamenali ubytovatelia v piatich  okresoch Bratislavy (Bratislava I pokles o 84 %) a v okresoch Trnava a Nitra. Vyplýva to z nových dát v ubytovacej štatistike, ktoré aktuálne od októbra zverejnil Štatistický úrad SR.

Súčasne ďalších 29 okresov SR zaznamenalo prepad počtu hostí o viac ako 50%. Ubytovatelia v tradičných baštách domácej turistiky v okresoch Liptovský Mikuláš a okres Poprad mali do konca júla o 65 % menej hostí ako pred dvoma rokmi.

Pandémia tiež spôsobila, že vo viac ako polovici okresov SR dáta nie sú dostupné v tomto roku, pretože ubytovatelia mali niekoľko mesiacov zatvorené alebo nemali návštevníkov a tohtoročnú situáciu nie je možné číselne vyjadriť s ohľadom na ochranu dát.

Uvedomujeme si ako dôležité je poskytnúť v aktuálne zložitom období detailnejšie informácie. Preto Štatistický úrad SR zásadne rozšíril mesačne zverejňované stovky dát na takmer 20-tisíc údajov o počtoch hostí a dĺžke ich pobytov v ubytovacích zariadeniach,“ uviedla Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík.

Na mesačnej báze tak budú dostupné údaje aj na úrovni okresov resp. miest či obcí, alebo napríklad údaje osobitne za kategóriu hotelov, penziónov či ostatných typov ubytovania. Takisto sa sprístupnili dáta o štruktúre návštevníkov zo zahraničia podľa ich materskej krajiny.

Čo všetko nové pribudne

Pre účely analýz a porovnaní je prínosom, že podrobné štruktúry boli zverejnené po mesiacoch za aktuálny rok 2021, ale aj štyri predošlé roky (od r. 2017). Po novom sú sprístupnené aj dáta v členení podľa 6 kategórií ubytovacích zariadení, ako napr. osobitne za penzióny, hotely alebo iné typy ubytovacích zariadení. Takisto po novom je možné si pozrieť konkrétne z akých krajín turisti navštívili jednotlivé okresy.

Súčasne sú zverejnené podrobné dáta až na úroveň konkrétnych miest a obcí, v ktorých sa nachádzajú ubytovacie zariadenia a ich dáta nemajú dôverný charakter.

Obrovský potenciál dát z nastavenej novej úrovne detailov sa prejaví neskôr, najmä v období po skončení opatrení voči pandémii. Aktuálne v roku 2021 tento potenciál oklieštil fakt, že mnohí ubytovatelia mali niekoľko mesiacov úplne zatvorené a objem dostupných dát pri zachovaní princípov ochrany sa znížil,“ vysvetlila Veronika Töröková.

Napriek detailnosti je zachovaný princíp ochrany

ŠÚ SR podľa zákona musí zabezpečiť primárnu a sekundárnu ochranu dát a nemôže zverejniť dáta dôvernej povahy1). Údaje sú zverejňované tak, aby nemohli byť identifikované hodnoty za konkrétne ubytovacie zariadenie. V praxi to znamená, že napríklad za obec či región možno zverejniť číselné štatistické informácie len ak údaje poskytli traja či viac ubytovateľov a nie sú k dispozícii dáta len od malého počtu poskytovateľov ak je jeden dominantný. Tieto údaje sa potom využijú až pri kumulatívoch za väčšie územie alebo za viac agregovanú štruktúru. „Aktuálne je teda dostupný maximálny možný objem štatistických informácií o ubytovacích zariadeniach, ktoré nemajú dôverný charakter,“ zdôraznila V. Töröková.

ŠÚ SR prezentuje dáta ubytovacích zariadení, ktoré poskytovali prechodné ubytovanie účastníkom cestovného ruchu. Ide o právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO bez ohľadu na počet zamestnancov a ich hlavnú činnosť. Podnikatelia poskytujúci ubytovanie, na základe informácií od obcí sú vedení v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR. Aktivita ubytovacích zariadení je významne ovplyvňovaná sezónnosťou, mnohé ubytovacie zariadenia fungujú len v zimnej či len v letnej sezónne a podobne.

1) podľa §2g a §30 zákona 540/2001 Z .z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Nové dáta v DATAcube. Štatistického úradu SR:

Štatistiky ubytovacích zariadení (UZ) – Mesačné údaje:

Návštevnosť UZ - SR, kraje (6 kategórií UZ) [cr3801mr]

Návštevnosť UZ - okresy (3 kategórie UZ) [cr3802mr]

Návštevnosť UZ - okresy (krajiny) [cr3804mr]

Návštevnosť UZ - obce (zahraniční/domáci) [cr3803mr]

Viac o metodike zisťovania v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu

Spolu tvoríme dáta

Ďakujeme ubytovacím zariadeniam a zástupcom obcí, že aktívne pristupujú k spresneniu databázy ubytovateľov v Registri ubytovacích zariadení. Prispievate tak k vylepšeniu dát o štatistike cestovného ruchu v regiónoch SR. Vďaka údajom, ktoré nám poskytujete bude možné vyhodnotiť vývoj v tomto ťažko skúšanom odvetví.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Hotely a penzióny SR zažívajú najhorší rok existencie, prepad počtu hostí na úrovni okresov dosiahol až do 84 % Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy