Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dôvera v slovenskú ekonomiku v novembri mierne stúpla, naďalej sa ale nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru
Print Mail TW FB WA

Dôvera v slovenskú ekonomiku v novembri mierne stúpla, naďalej sa ale nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru

Posledná aktualizácia: 29.11.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 29.11.2021

Napriek výraznému zhoršeniu epidemiologickej situácie slovenskí podnikatelia v priemysle, v službách a aj v obchode nestratili optimizmus. V stavebníctve ostala dôvera na rovnakej úrovni ako minulý mesiac, u spotrebiteľov klesla. Najväčšie obavy prejavili spotrebitelia z vývoja nezamestnanosti.

Celková dôvera podnikateľov v slovenskú ekonomiku sa po minulomesačnom poklese opäť mierne zvýšila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 2,8 bodu na hodnotu 99,8 a pohybuje sa približne na úrovni obdobia pred začiatkom pandémie koronavírusu. Aktuálna hodnota je zároveň výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka, naďalej sa však nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,7 bodu).

Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa vyjadrujú na stupnici v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).

Po výraznom októbrovom znížení optimizmu podnikateľov v priemysle sa ich dôvera napriek pokračujúcim problémom v dodávateľskom reťazci, ktoré brzdia výrobu mierne zvýšila. Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v novembri vzrástol o 4,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 0. Vývoj priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a rast objednávok. Rast zaznamenali najmä vo výrobe textilu, odevov, drevených a papierových výrobkov a tiež farmaceutických výrobkov. Naopak pokles priemyselnej produkcie uviedli hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, kovov, kovových výrobkov, strojov a zariadení.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službáchv novembri vzrástol, jeho hodnota (15) sa v porovnaní s októbrom zvýšila o 3,7 p. b. Podnikatelia priaznivo hodnotili podnikateľskú situáciu, dopyt po službách za posledné tri mesiace a aj ten očakávaný. Zvýšenie dopytu pociťovali v doprave a skladovaní, v obchodných, vedeckých a technických činnostiach, naopak znížený dopyt zaznamenali najmä v oblasti nehnuteľností, v umení, zábave a rekreácii, ako aj vo finančných a poisťovacích činnostiach.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa postupne zhoršuje tretí mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol o 0,9 bodu na hodnotu -22,9 a mierne tak klesol pod úroveň dlhodobého priemeru. Spotrebitelia boli pesimistickejší v očakávaniach vývoja nezamestnanosti, nepatrne v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácností. Mierne optimistickejší boli len pri očakávaniach úspor domácností.

Indikátor dôvery v obchode v novembri 2021 zostal na takmer rovnakej hodnote ako pred mesiacom. Dosiahol hodnotu 27,7 (rast o 0,7 p. b.). Podnikatelia hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným obmedzeniam v súvislosti so súčasnou vlnou pandémie, sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

V novembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-14,5), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie COVID-19 ŠÚ SR od januára 2021 zmenil indikátor ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Dôvera v slovenskú ekonomiku v novembri mierne stúpla, naďalej sa ale nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy