Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Európske voľby 2024: Kvalifikovaný odhad počtu voličov a prvovoličov
Print Mail TW FB WA

Európske voľby 2024: Kvalifikovaný odhad počtu voličov a prvovoličov

Last update: 11.06.2024
Obrázok
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 06.06.2024

Na Slovensku si môže zvoliť europoslancov takmer 4,4 milióna voličov

Štatistický úrad SR zverejnil kvalifikovaný odhad voličov aj prvovoličov pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024. Prvýkrát sa do EÚ volieb môže zapojiť takmer 260-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov.

Volieb do Európskeho parlamentu sa na Slovensku môže zúčastniť približne 4,37 milióna voličov. Ide o občanov SR a Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku1). Takmer 52 % z celého počtu potenciálnych voličov tvoria ženy. Vyplýva to z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu SR, ktorý je gestorom demografických dát na Slovensku. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v členských krajinách EÚ už v piatok a cez víkend, na Slovensku volíme europoslancov počas soboty 8. júna 2024.

Vo voľbách do europarlamentu môžu podľa volebného zákona2). okrem občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku, voliť aj plnoletí občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR4).

Obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (113 kB), alebo vo formáte PNG (127 kB).


Vekové a regionálne rozloženie počtu voličov

Najväčší podiel potenciálnych voličov, viac ako 60 %, tvoria ľudia v aktívnom produktívnom veku od 31 – 64 rokov. Spolu je to 2,62 milióna obyvateľov SR, ktorí sú občanmi EÚ.

Súčasne k urnám môže prísť viac ako milión dôchodcov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov. Seniori tak predstavujú takmer štvrtinu (23 %) potenciálnych voličov. V tejto vekovej skupine prevládajú ženy, je ich takmer 600-tisíc.

Obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (116 kB), alebo vo formáte PNG (238 kB).


Najmenej početná je veková skupina mladých voličov od 18 do 30 rokov. Podľa dát Štatistického úradu SR v tejto vekovej skupine je takmer 730-tisíc dievčat a chlapcov. Mladí do 30 rokov tak tvoria skoro 17% spomedzi možného počtu voličov.

Z regionálneho hľadiska najviac potenciálnych voličov, viac ako 600-tisíc, má trvalý pobyt v Prešovskom a v Košickom kraji. Najmenej voličov je z Trnavského a Trenčianskeho kraja, v každom z nich sa do EÚ volieb môže zapojiť približne 470-tisíc voličov.

Obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (196 kB), alebo vo formáte PNG (262 kB).


Kvalifikovaný odhad počtu prvovoličov

V eurovoľbách si môže prvýkrát voliť svojich europoslancov 260-tisíc prvovoličov. Sú to mladí ľudia vo veku od 18 do 23 rokov, ktorí sa stali plnoletými v čase od posledných eurovolieb (od 26. mája 2019). Väčšina z týchto prvovoličov už mohla využiť svoje volebné právo v rámci iných typov volieb na Slovensku, napríklad v parlamentných alebo prezidentských voľbách, ale zástupcu v európskom zastupiteľstve si budú vyberať prvýkrát.

Aj pri potenciálnych prvovoličoch platí, že najvyššia koncentrácia prvovoličov je v Prešovskom a Košickom kraji, v každom je to viac ako 43-tisíc osôb. Naopak najmenej mladých môže prísť k voľbám v Trnavskom a Trenčianskom kraji, v každom niečo cez 24-tisíc mladých.

Z celej tejto skupiny prvovoličov len 3 %, teda 9-tisíc osôb tvoria mladí vo veku 18 rokov, pre ktorých môžu byť eurovoľby úplne prvé voľby v živote. Sú to mladí ľudia, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných akýchkoľvek voľbách, čo boli prezidentské voľby pred dvoma mesiacmi (dosiahli plnoletosť po 6. apríli 2024).

Odhady počtu voličov Štatistického úradu SR nemožno zamieňať s „počtom voličov zapísaných v zoznamoch voličov“3) ako ho uvádza volebná legislatíva a ako sa bude zverejňovať v definitívnych výsledkoch volieb.


Audio 1: vyjadrenie Jany Morháčovej, hovorkyne Štatistického úradu SR k téme kvalifikovaný odhad celkového počtu voličov.

Stiahnúť zvukovú nahrávku (m4a 713 kB) Stiahnuť prepis nahrávky (PDF 68 kB)


Audio 2: vyjadrenie Jany Morháčovej, hovorkyne Štatistického úradu SR k téme kvalifikovaný odhad počtu prvovoličov.

Stiahnúť zvukovú nahrávku (m4a 560 kB) Stiahnuť prepis nahrávky (PDF 84 kB)

 • 1) Odhad zahŕňa osoby s trvalým pobytom v SR (občania SR; občania EÚ), ktoré najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov. Odhad nezahŕňa skupinu potenciálnych voličov - občanov SR, ktorí nemajú v EÚ ani na Slovensku trvalý pobyt.
 • 2) Zákon o podmienkach výkonu volebného práva 180/2014 Z. z.
 • 3) Zoznamy voličov si vedie každá z takmer 3-tisíc samospráv (obcí a miest) individuálne. V deň konania volieb sú zoznamy voličov podelené do jednotlivých okrskov a volebné komisie do nich dopisujú voličov, ktorí prišli s prenosným voličským preukazom resp. občanov SR, ktorí nemajú v EÚ ani na Slovensku trvalý pobyt.
 • 4) Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má trvalý pobyt na základe žiadosti a vyhlásenia. Oba dokumenty sa museli predložiť najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniklo.

Viac k téme Štatistický úrad SR – Európske voľby 2024

Štatistický úrad SR je odborným a nezávislým garantom elektronickej sumarizácie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2024. Vytvára organizačné, personálne a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb. Svoje úlohy úrad zabezpečuje v spolupráci so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 180/2014 Zb. z. o podmienkach výkonu volebného práva v aktuálnom znení.

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Európske voľby 2024: Kvalifikovaný odhad počtu voličov a prvovoličov Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail