Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nová aplikácia informuje o vekovom zložení obyvateľov v mestách a obciach

Nová aplikácia informuje o vekovom zložení obyvateľov v mestách a obciach

Posledná aktualizácia: 16.10.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 28.10.2019

ŠÚ SR prináša užitočné informácie zábavnou formou.

Dáta o počte a podieloch mladých či seniorov v celkovom zložení obyvateľov v jednotlivých obciach a mestách, ako aj podrobné rozdelenie obyvateľov každého sídla podľa veku od 0 do 100 rokov, prináša nová interaktívna webová aplikácia Štatistického úradu Slovenskej republiky Ako žijeme v štatistikách.

Aplikácia prináša prehľadné interaktívne ovládateľné informácie o vekových štruktúrach miest a obcí na Slovensku v slovenskom aj anglickom jazyku.

Zámerom vytvorenia aplikácie je priblížiť štatistiku obyvateľstva bežnému občanovi a pomôcť mu zorientovať sa v množstve údajov.

„Aplikácia bude veľmi užitočná, návštevník si môže v danej obci nájsť dáta, napríklad o tom, koľko detí v nej žije v súčasnosti či v ktoromkoľvek z predošlých 23 rokov.  Aplikáciu považujeme za príťažlivú formu, ktorá prispieva k lepšej čitateľnosti a pochopeniu štatistických dát“, povedala Ing. Oľga Dzianová, generálna riaditeľka Sekcie poskytovania štatistických produktov a služieb.

Nová aplikácia ponúka prezentáciu interaktívnych a vizuálne príťažlivých vekových pyramíd v historickom kontexte na rôznych územných úrovniach: Slovenská republika / kraj / okres / obec. Súčasne je užívateľsky ľahko ovládateľná.

Na časovej osi je možné vybrať konkrétny rok od roku 1996, a dáta sú zobrazené osobitne pre mužov a ženy. Rovnako sú dostupné údaje o troch základných vekových zložkách pre dané sídlo – obyvateľov v predproduktívnom veku (0 až 14-roční), produktívnom veku (15 až 64-roční) alebo seniori - ľudia v poproduktívnom veku (65 a viac rokov).

Pridanou hodnotou je možnosť porovnať navzájom dve zvolené územia, napríklad údaje za dva kraje či dva okresy, respektíve jednotlivé obce medzi sebou.

Súčasne si používateľ môže stiahnuť komplexné dáta aj vo forme tabuľky z centrálnej databázy ŠÚ SR - DATAcube.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý.
Váš názor
/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Nová aplikácia informuje o vekovom zložení obyvateľov v mestách a obciach Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy