Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Všetko dôležité o voľbách prezidenta SR 2024
Print Mail TW FB WA

Všetko dôležité o voľbách prezidenta SR 2024

Last update: 07.04.2024
Ilustračný obrázok/illustrative image
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 08.02.2024

Sumár správ a aktualít k téme Voľby prezidenta SR 2024

V súvislosti s konaním volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 23. marca 2024 Štatistický úrad SR zverejňuje množstvo užitočných informácií, správ a aktualít.

Voľby prezidenta SR 2024: Priebeh sumarizácie a definitívne výsledky 2. kola

Podľa definitívnych výsledkov 2. kola prezidentských volieb 2024 k volebným urnám prišlo 2,67 mil. osôb. Volebná účasť sa vyšplhala nad 61 %, čo znamená, že to bola historicky druhá najvyššia volebná účasť za 25 rokov priamych volieb prezidenta v SR. V druhom kole prezidentských volieb 2024 vyhral Peter Pellegrini, ktorý získal viac ako 1,4 milióna hlasov voličov (53,12 %). %), za Ivana Korčoka hlasovalo 1 243 709 oprávnených voličov (46,87%). O víťazovi rozhodol najtesnejší výsledok v ére samostatného Slovenska. Viac v tlačovej správe: K volebným urnám prišiel rekordný počet voličov, o víťazovi rozhodol najtesnejší výsledok v ére samostatného Slovenska

Voľby prezidenta 2024: Všetko o priebežných a definitívnych výsledkoch pre 2. kolo

Štatistický úrad SR bude zverejňovať priebežné výsledky 2. kola prezidentských volieb 2024 na portáli volbysr.sk počas volebnej noci, v sobotu 6. apríla 2024 po 22.00 h., respektíve po uzavretí poslednej volebnej miestnosti. Na tejto stránke sa výsledky budú aktualizovať každých 10 minút. Viac v tlačovej správe: Aj v druhom kole budú priebežné výsledky dostupné za 79 okresov a definitívne až do úrovne takmer 6-tisíc okrskov

Voľby prezidenta 2024: Finálna skúška pre 2. kolo volieb bola úspešná

V rámci príprav Štatistický úrad zrealizoval počas stredy 3. apríla úspešnú finálnu skúšku spracovania výsledkov pre 2. kolo volieb prezidenta SR 2024. Skúška potvrdila pripravenosť Integrovaného volebného informačného systému (IVIS) na sumarizáciu. Systém IVIS uľahčuje, zjednodušuje a zrýchľuje sumarizačné činnosti, výrazne pomáha volebným komisiám pri spracovaní volebných výsledkov. Viac v tlačovej správe: Štatistický úrad SR otestoval činnosti na rýchlu a objektívnu sumarizáciu výsledkov aj 2. kola volieb prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta 2024: Stanovisko Štatistického úradu SR k hoaxom a vykonštruovaným obvineniam

Štatistický úrad SR sa dôrazne ohradzuje voči hoaxom a nepravdivým tvrdeniam, ktoré sa objavili v posledných dňoch v súvislosti výsledkami 1. kola volieb prezidenta SR 2024. Na sociálnych sieťach sú zdieľané a šírené nepravdivé informácie o tom, že prvýkrát sa vo voľbách prezidenta hlasy spočítavali elektronicky, čo mohlo spôsobiť manipuláciu výsledkov. Tak isto je nepravdivé tvrdenie o náraste viac ako 400-tisíc hlasov pre víťazného kandidáta v posledných fázach sumarizácie priebežných výsledkov. Obe tvrdenia predstavujú cielenú nepravdivú manipuláciu a sú v rozpore s faktami o priebehu sumarizácie výsledkov. Viac v tlačovej správe: Cielená nepravdivá manipulácia na sociálnych sieťach je v rozpore s faktami o priebehu sumarizácie výsledkov

Voľby prezidenta SR 2024: Priebeh sumarizácie počas volebnej noci a definitívne výsledky 1. kola

Do druhého kola volieb prezidenta postupujú s najväčším počtom platných hlasov Ivan Korčok (42,51%) a Peter Pellegrini (37,02%). Rozdiel medzi prvým a druhým postupujúcim predstavuje takmer 124-tisíc hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 6. apríla 2024. Podľa definitívnych výsledkov k volebným urnám prišlo 2,27 mil. osôb. Definitívne výsledky volieb prezidenta SR 2024 obsahujú podrobné informácie o hlasovaní až do úrovne takmer 3-tisíc miest a obcí a tiež takmer 6-tisíc okrskov. Viac v tlačovej správe: V prvom kole volieb prezidenta SR prišlo hlasovať najviac voličov od roku 1999

Voľby prezidenta 2024: Všetko o priebežných a definitívnych výsledkoch

Štatistický úrad SR bude zverejňovať priebežné výsledky 1. kola prezidentských volieb 2024 na portáli volbysr.sk počas volebnej noci, v sobotu 23. marca 2024 po 22.00 h., respektíve po uzavretí poslednej volebnej miestnosti. Na tejto stránke sa výsledky budú aktualizovať každých 10 minút. Na stránke nájde verejnosť dáta zverejňované prehľadne prostredníctvom grafov, tabuliek a interaktívnych máp. „Štatistický úrad SR urobil všetko preto, aby verejnosť mala k dispozícii prehľadné a transparentné priebežne výsledky už počas noci. Avšak stále platí, že oficiálne výsledky sú zverejnené až po schválení Štátnou komisiou pre voľby a financovanie politických strán,“ uviedol Martin Nemky, predseda Štatistického úradu SR. Viac v tlačovej správe: Priebežné výsledky do úrovne okresov aktualizujeme každý 10 minút, definitívne dáta budú podrobnejšie

Voľby prezidenta 2024: Všetko dôležité o sumarizácii výsledkov 1. kola

Štatistický úrad SR vykonal dôsledne všetky prípravné činnosti na rýchlu a objektívnu sumarizáciu výsledkov volieb prezidenta SR 2024. Volebným komisiám bude pomáhať pri sumarizovaní výsledkov Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), v ktorom sa spracujú elektronicky výsledky zo všetkých 5 938 volebných miestností a tiež zápisnice 49 okresných volebných komisií. „Štatistický úrad SR sa na voľby prezidenta 2024 pripravuje od januára. Všetky tri realizované skúšky potvrdili funkčnosť a spoľahlivosť Integrovaného volebného informačného systému. Sme pripravení voľby prezidenta SR spracovávať spoľahlivo, bezpečne, transparentne a podľa platnej legislatívy,“ uviedol Martin Nemky, predseda Štatistického úradu SR. Počas volebnej noci prvého kola prezidentských volieb bude v odborných sumarizačných pracoviskách ŠÚ SR pôsobiť viac ako 600 pracovníkov, ktorí budú využívať 462 počítačov a 283 tlačiarní. Viac v tlačovej správe: Viac ako 600 pracovníkov štatistického úradu bude zabezpečovať sumarizáciu už šiestych prezidentských volieb

Voľby prezidenta 2024: Finálny test pripravenosti na volebnú noc

V rámci prípravy úrad zrealizoval 3 úspešné skúšky spracovania výsledkov volieb. Prvá sa uskutočnila vo februári, druhá a tretia počas marca. Všetky tri realizované skúšky potvrdili funkčnosť a spoľahlivosť Integrovaného volebného informačného systému (IVIS), ktorý je hlavným nástrojom pre sumarizáciu výsledkov všetkých volieb v SR. Preverenia práce v systéme IVIS ako aj komunikačných sietí sú spolu s bezpečnostnými opatreniami najdôležitejšou súčasťou kvalitnej prípravy na samotnú volebnú noc. Viac v tlačovej správe: Tretia skúška potvrdila funkčnosť a spoľahlivosť Integrovaného volebného informačného systému

Voľby prezidenta 2024: Odborné sumarizačné útvary Štatistického úradu SR

Počas volebnej noci štatistický úrad zosumarizuje výsledky z takmer 6-tisíc volebných miestností v 50 pracoviskách prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému. Najväčší počet zápisníc spracuje pracovisko v Bratislave, najmenej v Šali. Viac v tlačovej správe: ŠÚ SR počas volebnej noci v 50 odborných pracoviskách zosumarizuje výsledky z takmer 6-tisíc volebných miestností

Voľby prezidenta SR 2024: Otázky a odpovede o sumarizácii výsledkov

Čo sa deje, kým sa hlasovací lístok vo volebnej urne premení na definitívne meno nového prezidenta SR na nasledujúcich 5 rokov? Najčastejšie otázky a odpovede vysvetľujú úlohu a činnosti Štatistického úradu vo voľbách a ponúkajú dôležité informácie o sumarizácií výsledkov volieb. Viac v tlačovej správe: Všetko dôležité o úlohy a činnosti Štatistického úradu vo voľbách

Voľby prezidenta SR 2024: Kvalifikovaný odhad voličov a prvovoličov

Štatistický úrad SR zverejnil kvalifikovaný odhad voličov aj prvovoličov pre prezidentské voľby 2024. Prvýkrát môže hlavu štátu voliť viac ako 261-tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 23 rokov. Viac o odhade počtu voličov Štatistického úradu SR v tlačovej správe: K voľbám prezidenta môže prísť viac ako 4,3 milióna voličov

Voľby prezidenta SR 2024: Užitočné informácie na oficiálnej stránke k voľbám

Štatistický úrad SR zverejnil oficiálnu internetovú stránku k voľbám prezidenta SR, na ktorej budú zverejňované aj výsledky volieb. Už v predstihu sú na nej dostupné užitočné informácie pre voličov, napríklad o kandidátoch či regionálnej volebnej štruktúre. Stránka okrem iného obsahuje prehľad o veku, zamestnaní a bydlisku kandidátov na prezidenta. Prezidentom sa chce stať napríklad advokát, historik, politológ, policajt, aj dvaja predsedovia politických strán. Viac v tlačovej správe: Oficiálna stránka poskytuje užitočné informácie o kandidátoch a volebnej infraštruktúre

Voľby prezidenta SR 2024: Možnosť preberania zdrojových dát priebežných výsledkov médiami

Štatistický úrad SR bude zverejňovať priebežné a definitívne výsledky prezidentských volieb na webovej stránke volbysr.sk. Prvé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024 a druhé kolo (ak sa bude konať) prebehne 6. apríla 2024. Masmédiá majú možnosť preberať zdrojové dáta priebežných výsledkov vo formáte csv, ktoré sú určené pre automatizované zobrazovanie redakciami v nimi predprogramovaných výstupoch. Viac o pravidlách sprístupnenia priebežných výsledkov v tlačovej správe: Možnosť preberania zdrojových dát priebežných výsledkov volieb prezidenta SR 2024

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Všetko dôležité o voľbách prezidenta SR 2024 Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail