Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
ŠÚ SR poskladá výsledok volieb do NR SR 2020 v 50 sumarizačných pracoviskách s 1600 ľuďmi

ŠÚ SR poskladá výsledok volieb do NR SR 2020 v 50 sumarizačných pracoviskách s 1600 ľuďmi

Last update: 27.02.2020
Voľby do NR SR 2020
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 27.02.2020

 

 

Najviac okrskových výsledkov sa spracuje v Bratislave, Nitre, Žiline, Rimavskej Sobote a v Prešove.

Štatistický úrad SR zosumarizuje výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady SR 2020 prostredníctvom 50 Odborných sumarizačných útvarov (OSÚ) na území SR. Počas volebnej noci zo soboty 29. februára na nedeľu 1. marca 2020 bude na týchto pracoviskách pôsobiť 1571 ľudí a bude nasadených 780 počítačov, 376 tlačiarní.

V súhrne musia sumarizačné útvary zo zápisníc z 5998 okrskov vyskladať volebný výsledok pre politické subjekty a kandidátov na vyššej teritoriálnej úrovni – teda na úrovni mesta, obce, okresu, kraja či celorepublikové sumáre. Úlohou sumarizačných pracovísk je prevziať, skontrolovať a spracovať okrskové zápisnice, potvrdiť správnosť údajov a riešiť prípadné konkrétne problémy v 49 centrálnych sumarizačných miestach v rámci SR (+ 1 sumarizačný útvar je v centrále Štatistického úradu).

„V jednotlivých sumarizačných pracoviskách spracujú naši pracovníci výsledky všetkých okrskov v rámci daného územného obvodu. Najväčší počet výsledkov, až zo 402 okrskov, sa spracuje v Bratislave. Súčasne výsledky z viac ako 200 volebných miestností sa budú sumarizovať napríklad v Nitre, Žiline, Rimavskej Sobote a v Prešove,“ uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Výsledky z viac ako 160 okrskov sa budú tiež zbiehať v sumarizačných útvaroch v Košiciach, Prievidzi, Michalovciach, Trenčíne, Zvolene, Humennom, Trnave a v Leviciach.

Zrýchlenie a zjednodušenie

Spracovanie výsledkov ŠÚ SR zabezpečí prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému IVIS, ktorý poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber a spracovanie, ako aj prezentáciu definitívnych výsledkov pre všetky typy volieb a referend.

Systém môžu okrsky a samosprávy využiť aj na zjednodušenie svojej práce. O elektronické spracovanie volebných výsledkov prostredníctvom IVIS-u prejavila záujem väčšina miest a obcí Slovenska, čo predstavuje spolu 4171, teda takmer 70 % okrskov na území SR. Je to zásadný posun oproti situácii pri voľbách do Národnej rady v roku 2016, kedy elektronicky spracúvalo výsledky len približne 30 % okrskov.

Zvyčajne nie všetky okrsky nakoniec elektronické spracovanie reálne počas volebnej noci využijú, očakávame však, že ich bude výrazne viac ako pri parlamentných voľbách v roku 2016,“ skonštatoval A. Ballek.

Funkčnosť a spoľahlivosť programového vybavenia a komunikačných sietí systému IVIS bola preverená celkovo v troch skúškach. Posledná, tretia skúška sa úspešne uskutočnila začiatkom tohto týždňa. Zúčastnilo sa na nej všetkých, takmer 1600 pracovníkov sumarizačných útvarov, ktorí sa zúčastnia aj ostrého spracovania počas volebnej noci.

Hlavným cieľom tretej skúšky bola kontrola funkčnosti systému pri práci s ostrými dátami, kontrola pripravenosti a vykonania všetkých činností systému IVIS, kontrola dostupnosti systému zo sídiel sumarizačných útvarov, preverenie organizácie práce a techniky, kontrola správnosti výsledkov v zápisniciach, preverenie pracovných postupov a pripravenosti sumarizačných útvarov, overenie prezentácie definitívnych výsledkov.

Priebežné výsledky volieb bude ŠÚ SR zverejňovať na stránke www.volbysr.sk postupne v sobotu 29. februára po 22. hodine, po uzavretí všetkých volebných miestností v SR, dáta budú aktualizované približne v 10-minútových intervaloch. Priebežné výsledky budú obsahovať výsledky politických subjektov a účasti na úrovni SR, krajov a okresov, a sumáre preferenčných hlasov na úrovni SR.

ŠÚ SR neovplyvňuje v akom poradí z pohľadu regionality či veľkosti sídiel budú prichádzať zápisnice z jednotlivých okrskov, a nemá vplyv na to, v akom čase okrskové komisie vytvoria, či doručia svoju zápisnicu.

Definitívne výsledky volieb budú zverejnené na stránke www.volbysr.sk v nedeľu 1. marca 2020 po ich schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Výsledky celkovo v 33 tabuľkách budú obsahovať informácie o účasti, teda počtoch a podieloch platných hlasov spomedzi voličov ako aj počty a podiely hlasov pre jednotlivé politické strany, hnutia či koalície a aj prednostné hlasy pre všetkých kandidátov, ktorí získali minimálne jeden preferenčný, tzv. prednostný hlas. Výsledky budú dostupné na úrovni SR, 8 krajov, 79 okresov a 2926 miest, obcí či mestských častí Bratislavy a Košiciach, a aj takmer 6-tisíc okrskov – vrátane výsledkov hlasovania voličov s trvalým pobytom mimo územia SR.

Prípravu a spracovanie výsledkov volieb zabezpečuje po organizačno-technickej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva v aktuálnom znení.

Proces riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŠÚ SR poskladá výsledok volieb do NR SR 2020 v 50 sumarizačných pracoviskách s 1600 ľuďmi Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail