Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
ŠÚ SR hostí špičky európskej štatistiky, hľadajú recept na vplyvy globalizácie
Print Mail TW FB WA

ŠÚ SR hostí špičky európskej štatistiky, hľadajú recept na vplyvy globalizácie

Last update: 16.10.2020
DGINS2019_115x115
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 09.10.2019

Spolu 120 odborníkov rieši odpoveď na otázku, ako najlepšie zachytiť dopady globalizácie na vývoj ekonomík

V hlavnom meste Slovenska sa dnes zišli špičky európskej štatistiky na dvojdňovej konferencii, ktorá bude venovaná ekonomickej globalizácii a možnostiam merania jej dopadu na vývoj ekonomiky. Spolu až 120 najvyšších zástupcov Eurostatu, európskych štatistických úradov, ako aj odborníkov z OECD či OSN, bude na Slovensku diskutovať o nových štatistických postupoch, s cieľom lepšie zachytiť prejavy globalizácie a zreálniť pohľad na výkony jednotlivých ekonomík, ako aj EÚ ako celku.

Politici, ako aj analytici, si uvedomujú, že globalizácia ekonomiky ide príliš rýchlo a svet štatistiky musí vynaložiť všetko úsilie na to, aby  zachytil toto tempo. Spôsob merania globalizácie ovplyvňuje údaje o stave ekonomík jednotlivých krajín, ako aj EÚ ako celku. Naším cieľom je nastaviť štatistickú metodiku tak, aby spoľahlivo dokázala zachytiť tieto globalizačné trendy,“ uviedol Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Jednou z oblastí, ktorá je dotknutá dopadmi globalizácie, sú napríklad dáta za zahraničný obchod, pretože finančné toky už nekopírujú fyzické toky tovarov.  

Jedným z najvypuklejších prejavov globalizácie je liberalizácia obchodu s tovarmi a službami. Cezhraničné toky komodít sa čoraz výraznejšie odlišujú od finančných a účtovných tokov, čo ovplyvňuje ekonomický vývoj  v čase a priestore,“ doplnil A. Ballek.  

Konferencia DGINS (z francúzskeho - najvyšší predstavitelia národných štatistických inštitúcií) je najprestížnejším fórom pre výmenu názorov o rozvoji Európskeho štatistického systému (EŠS). Koná sa vždy raz ročne, prvýkrát sa koná na Slovenku, v Bratislave.

Na podujatí sa okrem predsedov štatistických úradov členských štátov EÚ, ako aj krajín Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajín, zúčastňujú zástupcovia Európskej komisie (Eurostatu), Európskej centrálnej banky, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Hospodárskej komisie OSN pre Európu.

Konferencia „Štatistické dôsledky globalizácie“ sa uskutoční v Bratislave 9. a 10. októbra 2019.

Súčasťou programu bude aj  zasadnutie riadiaceho orgánu - Výboru pre európsky štatistický systém (ESSC), v piatok 11. októbra 2019.

Viac na s https://www.dgins2019.sk/.


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews ŠÚ SR hostí špičky európskej štatistiky, hľadajú recept na vplyvy globalizácie Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail