Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Štatistické autority sa dohodli na postupoch, ktoré pomôžu zachytiť dopady globalizácie
Print Mail TW FB WA

Štatistické autority sa dohodli na postupoch, ktoré pomôžu zachytiť dopady globalizácie

Last update: 16.10.2020
DGINS2019_115x115
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Publish Date: 11.10.2019

Dáta o výkonoch európskej ekonomiky budú presnejšie a dôveryhodnejšie, pretože sa postupne do praxe zavedú metodické vylepšenia zachytávajúce globalizačné dopady. Zhodli sa na tom zástupcovia štatistických úradov a Eurostatu na pracovnom stretnutí „Štatistické dôsledky globalizácie“, ktoré sa dnes končí v Bratislave.Členské krajiny EÚ už riešia viac ako 20 projektov a pilotných zmien súvisiacich s touto témou, ktoré sa budú ďalej rozvíjať.

 „Denne sme pri našej práci konfrontovaní s úplne novou realitou, ktorú je často ťažké merať tradičným štatistickým spôsobom. Z toho dôvodu si naše metodiky vyžadujú koncepčnú adaptáciu. Národné zdroje údajov a metódy je potrebné doplniť inovatívnymi postupmi a na to je potrebná čoraz užšia medzinárodná spolupráca,“ povedala Mariana Kotzeva, generálna riaditeľka Eurostatu.

Jedným zo záverov stretnutia je podpora vytvorenia koordinačných Jednotiek pre nadnárodné spoločnosti (LCU) a primeranej siete v členských štátoch, s cieľom včas identifikovať a riešiť významné cezhraničné, medziregionálne nezrovnalosti v údajoch. Sieť LCU bude podporovať rôzne štatistické činnosti súvisiace s pôsobením nadnárodných podnikov v EÚ a uľahčí výmenu skúseností medzi krajinami na štatistické účely.

Jedným z najvypuklejších prejavov globalizácie je liberalizácia obchodu s tovarmi a službami. Cezhraničné toky komodít sa čoraz výraznejšie odlišujú od finančných a účtovných tokov. Verím, že sme pokročili aj v riešení tejto témy,“ doplnil Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR.

Konferencia DGINS ako najvyššie fórum pre výmenu názorov o rozvoji Európskeho štatistického systému (EŠS) sa prvýkrát konala na Slovensku, v Bratislave. 

Na podujatí sa zišli vrcholoví predstavitelia národných štatistických úradov členských štátov EÚ, Eurostat, krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, aj zástupcovia národných štatistických úradov z krajín západného Balkánu a Turecka. Prítomní boli aj predstavitelia Európskej centrálnej banky, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej hospodárskej komisie OSN.

 

Viac na https://www.dgins2019.sk/.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Štatistické autority sa dohodli na postupoch, ktoré pomôžu zachytiť dopady globalizácie Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail