Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Čím a ako kúrite či klimatizujete rodinný dom? ŠÚ SR pokračuje v jedinečnom zisťovaní

Čím a ako kúrite či klimatizujete rodinný dom? ŠÚ SR pokračuje v jedinečnom zisťovaní

Posledná aktualizácia: 02.07.2019
Ilustračný obrázok ZP
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 02.07.2019

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení ako sú kotle, kachle sporáky a spotrebe palív ako aj ďalšie informácie o individuálnom vykurovaní v domácnostiach sú predmetom zisťovania Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), ktoré sa uskutoční do konca roka 2019 na Slovensku prioritne v rodinných domoch.

Cieľom je získať informácií o využití energie a jej zdrojoch, zariadeniach na chladenie, vykurovanie a ohrev v domácnostiach, spotrebe a nákupe pevných palív, štruktúre spaľovacích zariadení a vykurovacích telies a ich základných stavebných technických parametroch ovplyvňujúcich energetickú potrebu domácností s individuálnym vykurovaním. „Výsledkom projektu je získanie obrazu o správaní domácností pri individuálnom vykurovaní domov a bytov najmä tuhými palivami ako sú uhlie, brikety, drevo na Slovensku. Tieto údaje nie sú dostupné zo žiadnych iných zdrojov a majú veľký prínos pre dáta o emisnom zaťažení a vplyve na lokálne zhoršenie kvality ovzdušia,“ uviedla Libuša Kolesárová, riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.

Opytovatelia prídu v druhej polovici roka

Zisťovanie sa uskutoční od júla do konca októbra 2019 v 4100 domácnostiach v  344 obciach a mestách Slovenska, v náhodne vybraných rodinných domoch. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia ŠÚ SR, ktorí pomôžu s vyplnením dotazníka a pri návšteve sa preukazujú osobitným poverením a služobným preukazom.

Na získavanie údajov bude použitý formulár s 29 otázkami zameranými na rodinný dom a byty v ňom (vek, rekonštrukcia, zateplenie, výmeny okien či zateplenie strechy). Zisťuje sa počet, typológia a využitie počas roka vykurovacích či ohrevných telies, klimatizácie, zariadení na solárny ohrev, fotovoltaických panelov, či používanie tepelného čerpadla. Podobne sa zachytáva aj správanie domácností pri ich používaní - aké množstvo paliva si obyvatelia obstarávajú a na aké dlhé obdobie vopred, napríklad aj konkrétne druhy dreva a ich zdroj, obdobie skladovania pred použitím, alebo zdroje obstarania uhlia. Monitoruje sa tiež  použitie malej či veľkej záhradnej motorovej techniky.

Údaje a informácie získané v rámci zisťovania sú dôverné a chránené, slúžia výlučne pre štatistické potreby.

Jedinečné dáta z pilotu

Zisťovanie sa prvýkrát realizovalo v roku 2017 a spracovanie výsledkov zabezpečil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výsledkom boli jedinečné dáta napríklad o tom, že 90 % slovenských domácností v rodinných domoch používa drevo ako tuhé palivo a priemerná spotreba dreva je 8,7 tony za rok na domácnosť.

Pilotný projekt potvrdil, že iba 10 % domácností drevo neskladuje (nesuší) a spaľuje ho vlhké a tiež, že 40 % domácností skladuje drevo len maximálne rok. Polovica domácností ho skladuje viac ako rok alebo kupuje suché drevo, čo je najvhodnejšia alternatíva pre efektívne energetické využitie palivového dreva a zároveň zníženie emisií. Súčasne platí, že priemerný vek kotlov na tuhé palivo je viac ako 12 rokov a priemerný vek krbových kachieľ a pecí v SR je až okolo 21 rokov.

Výstupy zo zisťovania v roku 2017 boli využité v podkladovej štúdii pre výzvu Ministerstva životného prostredia SR zameranú na výmenu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné a energeticky účinnejšie zariadenia – tzv. „kotlíkovu dotáciu“. Išlo o súčasť Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Hlavným účelom finančného príspevku je zníženie emisií prachových častíc produkovaných domácnosťami spaľovaním tuhého paliva, ktoré predstavujú zdravotné riziko pre obyvateľstvo.

Dáta z aktuálneho zisťovania 2019 budú základňou pre výstupy SR v oblasti ochrany ovzdušia a zmeny klímy, vrátane spracovania údajov pre účet emisií do ovzdušia do Eurostatu. Tieto povinnosti vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.

Informácie z pilotného projektu zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Zisťovanie bolo realizované v rámci grantového projektu SHMÚ (hlavný príjemca) a zberom dát v teréne a ich spracovaním poverený ŠÚ SR. Výsledky boli prezentované na medzinárodnej konferencii „Ochrana ovzdušia 2018“ . Informácie zo zisťovania boli aj jedným zo zdrojov pre zlepšenie účtu emisií do ovzdušia v časti za domácnosti – vykurovanie, dáta účtu sú dostupné na stránke ŠÚSR v časti DATAcube.

Formulár k Zisťovaniu o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach - ŽP 14-01 2019 (pdf - 700kB) - na stiahnutie.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Čím a ako kúrite či klimatizujete rodinný dom? ŠÚ SR pokračuje v jedinečnom zisťovaní Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy